Av. Talih UYAR' ın Baromuza Göndermiş Olduğu Yazısı

BARO BAŞKANLIĞINA

Özü: Yargıtay’ımızın -ekte sunduğumuz- yeni içtihatlarının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hk.

Yargıtay’ımızın çeşitli konulardaki -uygulama için çok önem taşıyan ve özelliği bulunan, önceki içtihatları ile çelişen (aksi doğrultuda olan) -veya konusunda ilk kez verilmiş olan yeni içtihatlarının, meslektaşlarımızın bilgilerine sunulması için Baronuzun internet sitesinde yayımlanması veya başka bir şekilde meslektaşlarımıza ulaştırılması hususunu takdirlerinize sunarım.

Not: Yukarıda bahsedilen içtihatların (4) tanesi 29.11.2016 tarihinde, (6) tanesi ise 24.01.2017 tarihinde Baronuzun mail adresine daha önce tarafımızdan gönderilmişti.

Saygılarımla.. 21.03.2017

                                                                                                                                                  Av. Talih UYAR
 
 
Eki :  /uploads/64/Talih Uyar 2.docx