KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Avukat Hakları Merkezi

Kamu Avukatları Hakları Merkezi

Hukuki Etkinlikler Komisyonu

Hayvan Hakları Komisyonu

Çevre ve Şehircilik Komisyonu

Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu

CMK Komisyonu

Staj Eğitim Komisyonu

Baro Etik Kurulu

Spor Komisyonu

Gezi ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Sigorta Simsarları ile Mücadele Komisyonu

KVKK Komisyonu

Sosyal Sorumluluk Projesi Komisyonu