TBB'nin 2012/20 sayılı 1136 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair değişiklik öneresi çalışma metni ile ilgili duyurusu
Tarih: 29.03.2012 23:00:00| Okunma Sayısı: 4331

Duyuru 2012/20
Tarih: 21.03.2012 | Okunma Sayısı: 2008

Ankara 21.03.2012
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2012/20

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurullarında meslektaşlarımızın, Baro Başkanları toplantılarında Baro Başkanlarımızın; 1969 yılından bu yana yürürlükte olan 1136 sayılı Kanunda zamanın getirdiği gerekli değişikliklerin yapılması hususundaki istekleri ve “Anayasa Mahkemesi’nin stajda sınavı iptal eden yasayı iptaline ilişkin 15/10/2009 tarihli ve 2007/16 Esas, 2009/147 Karar sayılı kararı” ile yasada doğan boşluk da dikkate alınarak, Avukatlık Kanunu’nun 110.maddesindeki yetkiye dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 13.01.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile “1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen değişikliklerin belirlenerek değişiklik metninin hazırlanması için” bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 13.01.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile oluşan ve göreve başlayan Çalışma Grubu; Kıta Avrupası ülkelerindeki düzenleme ve uygulamaları incelemiş, akademisyenlerin görüşlerine başvurmuş ve daha önceki yıllarda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurullarının Avukatlık Kanunu ile ilgili yaptıkları çalışmaları değerlendirmiş, barolarımızdan ve meslektaşlarımızdan alınan görüşlerden de yararlanmak suretiyle, 1136 sayılı Yasada değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hususları belirleyerek Kanun’un sistematiğine de sadık kalarak hazırladığı Avukatlık Kanununda Değişiklik Önerileri Çalışma Metnini 26.03.2010 tarihli toplantıda Yönetim Kurulu’nun görüşüne ve değerlendirmesine sunmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından bu metin üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra çalışma grubu; Yönetim Kurulunun önerilerini de dikkate alarak “çalışma metni” üzerindeki çalışmalarına devam etmiş ve kapsamı biraz daha genişletilen Değişiklik Önerileri Metnini 2011 yılı sonunda tekrar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun incelemesine sunmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu; hazırlanan bu metin üzerinde 2012 yılı Ocak ayından itibaren yoğun çalışmalar, tartışmalar ve görüşmeler yapmış, değişiklik metni önerilerindeki çalışmalarını tamamlamıştır.

14-15 Nisan 2012 tarihlerinde yapılacak Baro Başkanları toplantısında tartışılacak olan Değişiklik Önerileri metnini eleştiri ve önerileriniz için ekte sunuyor, daha sonra yapılacak olan çalışmalarda yararlanmak üzere görüşlerinizin yazılı olarak Birliğimize iletilmesini diliyoruz.

Saygılarımızla

Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik Önerisi Çalışma Metni

 Dağıtım:

-Baro Başkanları

-TBB Delegeleri

-TBB Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri

-TBB Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri

03.10.2023
AV. EMİN COŞKUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.