TBB'nin 2011/43 SAYILI DUYURUSU
Tarih: 30.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 3470

DUYURU NO:2011/43

 

Baro tarafından CMK müdafi veya vekil olarak atanan meslektaşlarımızın haklı mazeretleri nedeniyle görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak bir başka meslektaşına yetki vermesi  durumunda bu belgeye vekalet pulu yapıştırılmasının gerekli olup olmadığı hususunda bazı mahkemeler ve meslektaşlardan gelen soru ve mevcut farklı uygulama ve yorumları gidermek üzere;

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 19-20 Mart 2011 tarihinde yaptığı toplantıda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56/5.maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18.maddesinde de sözü edilen “yetki belgesi” nin “bir vekaletnameye dayanılarak çıkarılması ve vekaletname hükmünde olması”  nedeniyle, “CMK kapsamında yapılan görevlendirmelere dayalı yetki belgesi vekaletname niteliğinde görülmediğinden bu yetki belgelerine vekalet pulu yapıştırılması gerekmediğine” oybirliğiyle karar vermiştir.

Bu konudaki soru ve tereddütlerin giderilmesi için alınan karar doğrultusunda uygulama gerçekleştirilmek üzere baronuz mensubu meslektaşlarımızın ve ilgili mahkemelerin bilgilendirilmesinin sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

29.06.2022
AV. EMİN COŞKUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.