Av. Talih UYAR' ın Baromuza Göndermiş Olduğu Yazısı
Tarih: 22.03.2017| Okunma Sayısı: 4098

BARO BAŞKANLIĞINA

Özü: Yargıtay’ımızın -ekte sunduğumuz- yeni içtihatlarının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hk.

Yargıtay’ımızın çeşitli konulardaki -uygulama için çok önem taşıyan ve özelliği bulunan, önceki içtihatları ile çelişen (aksi doğrultuda olan) -veya konusunda ilk kez verilmiş olan yeni içtihatlarının, meslektaşlarımızın bilgilerine sunulması için Baronuzun internet sitesinde yayımlanması veya başka bir şekilde meslektaşlarımıza ulaştırılması hususunu takdirlerinize sunarım.

Not: Yukarıda bahsedilen içtihatların (4) tanesi 29.11.2016 tarihinde, (6) tanesi ise 24.01.2017 tarihinde Baronuzun mail adresine daha önce tarafımızdan gönderilmişti.

Saygılarımla.. 21.03.2017

                                                                                                                                                  Av. Talih UYAR
 
 
 

02.12.2022
AV. EMİN COŞKUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.