AVUKATLIK KANUNUNUNDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN YASA TEKLİFİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 7.07.2020| Okunma Sayısı: 4067

BASIN AÇIKLAMASI

    Sayın Basın, Sayın Kamuoyu ve Sevgili Meslektaşlarım,

   Avukatlık Kanunundaki değişiklik adı altında çoklu baroyu amaçlayan yasa teklifi Adalet Komisyonunda kabul edilmiştir. Çoklu baroya karşı olduğumuzu sürecin başından beri beyan ettik. Neden çoklu baroya karşıyız?

1- Çoklu baro ile savunmanın birliği bozulacaktır.

2- Çoklu baro ile mezhepçi, etnikçi ve marjinal barolar türeyecektir.

3- Çoklu baro avukatların bölünmesine neden olacak, savunma ağır bir darbe alacaktır.

4- Çoklu barolar ile barolar etkinliği olmayan fikir kulübü olacaktır.

5- Çoklu barolar ile mağdur vatandaşların, kadınların ve hatta hayvanların mağduriyetleri etkin bir şekilde dile getirilemeyecek, etkin bir mücadele yapılamayacaktır.

6- Çoklu baro olursa kamu görevlilerinin vatandaşa iyi hizmet etmeleri konusunda denetimde sıkıntı olacaktır.

7- Çoklu barolar ile, barolar tamamen siyasi kimlikler bağlamında oluşacak ve bu haliyle barolar meslek kuruluşu değil siyasi partilerin arka bahçesi olacaktır. Bu durum mahkemeler üzerinde ciddi baskı oluşturacaktır.

            Stajyer avukatların, staj işlemlerinde çifte standart olacaktır. CMK ve Adli Yardım uygulamasında büyük problemler yaşanacaktır. Avukatlık mesleğinin prestiji düşecektir ve daha birçok soruna neden olacaktır.

             İşte çoklu baroya karşı olmamızın nedenleri bunlardır. Değişiklik yapılacak ise tüm avukatlar muhatap alınmalıdır. Demokratik ve hukuk devletinin özü budur. Maalesef yasa teklifi Komisyonda kabul edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Meclise gelecektir. Biz sağduyunun hakim olacağı inancıyla bu yasa değişikliği teklifinin kanunlaşmayacağını temenni ediyoruz. Savunma susturulamayacağı gibi bölünemez ve savunmaya dokunulamaz. Yasa değişikliği teklifini en net ifade ile kınıyoruz. Tekrar belirtmek isteriz ki avukatlık yasasında bir değişiklik yapılacaksa muhatap olarak tüm avukatlar alınmalıdır.

            Sözlerime burada son verirken Uşak Barosunun en başından beri çoklu baroya karşı olduğunu tekrar eder, bu karşıtlığımız nedeniyle haklarımızı yasal zemin içinde sonuna kadar arayacağımızı, bu konudaki kararlılığımızın gayet net olduğunun iyi bilinmesini tekrar beyan ediyor ve hepinize basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. 07/07/2020

 Av. Emin COŞKUN

 Uşak Barosu Başkanı 

18.07.2024
AV. EMİN COŞKUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.