20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Tarih: 20.11.2019| Okunma Sayısı: 3317

Hepimizin bildiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde çok önemli bir sözleşme olan Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye’nin de dahil olduğu 142 ülke tarafından imzalanmıştır. 2 Ekim 1995 tarihinden itibaren de Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.

Bu sözleşmenin en önemli unsuru hiç şüphesiz çocuklardır. Sözleşmeye göre “ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka duru...mdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin” tüm çocukların İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde yer alan bütün haklardan faydalanabileceği hususu açıkça yer almaktadır.

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurulması bu sözleşmenin en temel amaçlarından biridir. Bu amaçların uygulanması ve çocukların eşitlik, hoşgörü ve adalet duygularıyla yetiştirilmesinde ebeveynlerin önemi yadsınamaz. Bu vesileyle Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yaşını idrak ettiğimiz şu günlerde toplumumuzda yer alan her çocuğun eşit haklarla doğduğu, hayatın her alanında eşit olduğu ve sahip olduğu hakların vazgeçilemez olduğu asla göz ardı edilmemelidir.

Bizler, Uşak Barosu Başkanlığı öncülüğünde Çocuk Hakları Komisyonu olarak, Çocuk Hakları Sözleşmesinin ışığında, Savunma hakkının kutsallığının en çok da Çocuklar için önemli olduğu şu günlerde çocukların ve sözleşmenin onlara tanıdığı hak ve özgürlüklerin her daim koruyucusu ve savunucusu olduğumuzu saygıyla bildiririz.

Saygılarımızla.

18.07.2024
AV. EMİN COŞKUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.