ADLİYE OTOPARK SORUNU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI


BASIN ve KAMUOYUNA   

                   Değerli Basın Mensupları, bilindiği gibi savunma mesleği yargının üç eşit ayağından birisidir. Yasamızda belirtildiği gibi yargının kurucu unsurudur. Savunmayı temsil eden avukatlar, yargının diğer ayağını temsil eden hakimler ve savcılardan kanun önünde farksızdır, aynı usullere tabidir. Buna rağmen Adliye bahçesinde boş bir şekilde hakim, savcı otoparkı dururken  avukatlara ayrılan yer adliye çalışanları, resmi araçlar, özürlü araçları, vatandaşlarımız ile birlikte kontrolsüz biçimde kullanılmaya terk edilmiş ve yetersiz kalmıştır.  Bu konu iyi niyetle diyalog içerisinde görüşmelerle çözülmeye çalışılmış ancak iyi niyetimize yeterli samimi gayret gösterilmemiştir. Alternatif çözümler sunmamıza karşın olumlu yaklaşılmamıştır. Kısa bir süre önce bir meslektaşımızın aracının adliye bahçesinden Emniyet Genel Müdürlüğünün 28.03.2011 tarih ve B.05.11.EGM.0.85-2967.32065-2232/69243 sayılı genelgesine aykırı olarak çekici ile götürülmüştür. Bu durum mevzuata aykırı olduğu gibi avukatlık mesleğine karşı yapılmış onur kırıcı bir davranıştır. Kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bu olayı gerekli yasal müracaat yolları ile yargıya ve idari makamlara intikal ettireceğiz.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16.06.2016 

                       

Uşak Barosu Avukatları  Adına 

Baro Başkanı Av. Baki KANTAR