BAROMUZUN CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL HAKKINDAKİ BASIN AÇIKLAMASI
                                                          BASIN ve KAMUOYUNA
 
                        Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Can DÜNDAR ve Ankara temsilcisi Erdem GÜL'ün MİT tırları ile ilgili yaptıkları bir haber ve yayınladıkları görüntüler nedeni ile tutuklanmaları, başta basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere demokratik özgürlüklere yapılan bir saldırıdır.
 
                        Basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz koşullarındandır. Basının özgür, basın çalışanlarının da herhangi bir baskı ve tehdit altında olmaması gerekmektedir. Gerçek habercilik ancak bu şekilde mümkündür. Can DÜNDAR ve Erdem GÜL'ün sırf halkı bilgilendirmek amacıyla yaptıkları bu haber nedeni ile tutuklanmaları hukuk devleti ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Can DÜNDAR ve Erdem GÜL gerçekleri açığa çıkardıkları için ağır bir bedel ödemeye mahkum edilmişlerdir. Yapılan bu hukuksuzluğun derhal sona erdirilmesi ve gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Basın ve Kamuoyuna saygıyla sunulur. 30.11.2015
 
                                                                                                                                                         Uşak Barosu Yönetim Kurulu Adına
                                                                                                                                                         Baro Başkanı
                                                                                                                                                         Av. Baki KANTAR