BASIN AÇIKLAMASI

                                                                                                            KAMUOYUNA

  Son günlerde başta eski baromuz üyesi İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa BAŞER olmak üzere Yargı Mensuplarına yönelik tutuklama kararlarını ibretle ve endişe ile izlemekteyiz.

  Yargı mensuplarının, bu tür tutuklamalara tabi tutulması kamuoyunda yargıya olan güveni aşağılara çekmektedir. Zira kamuoyu tutuklanan kişilerin kim olduğundan çok hakim ve savcı kimliği ile ilgilenmektedir.  Yargı eli ile, yargıya güvensizliğin körüklenmesi yargıya yapılan en büyük kötülüktür.

  Bu tür tutuklamalar kişilerden daha çok makamlara zarar vermektedir.  Bu makamlar kişilere bağlı değildir. Türk Milleti adına karar verilen adalet makamlarıdır. Bu ise bütün toplumu ilgilendiren bir konudur.

  Böylesi kararlar herkese hukuk güvenliği yönü ile endişelendirmektedir. Hukuk güvenliği, can güvenliği kadar önemlidir. Kişilerin kendi hukuk güvenliği yönünden endişe etmesi toplumda bütün güvenlik zincirlerinin ve adalet duygularının kopması, çökmesi sonucunu doğurur. Bu ise kaostur, karmaşadır, düzensizliktir. Toplum düzeninin alt üst olmasıdır. Bunu hiç kimse istemez.

  Maksadın ne olduğu kamuoyunca tam anlaşılamamaktadır. Ancak kamuoyunda rövanş alma ya da sindirmeye yönelik baskılar olarak algılanma başlamıştır. Bu durum ise bir gün herkese zarar verecek gelişmelere gebe olmaktadır. Çünkü adalet, rövanş duygusunu ve ya baskıyı kaldıramaz. Gerçek böyle olmasa bile böylesi algılanma adaleti içten içe çürütür. 

  Mahkemelerin işlerine müdahale ya da yön vermeye çalışma ve ya akıl verme gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamazda. Ancak eski bir üyemizin ve başkalarının bir kısım basın aracılığı ile peşin suçlu ilan edilmesi karşısında sessiz kalmak ise Baromuza ve Hukukçu kimliğimize ve vicdanımıza yakışmamaktadır. Bu sebeple düşüncelerimizi kamuoyuna duyurmak ihtiyacı hissettik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  
         
       Uşak Barosu Yönetim Kurulu Adına
       Av. Baki KANTAR
        Uşak Barosu Başkanı