BAROMUZUN 18-19 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

SAYIN AVUKAT

  Baromuz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 18.10.2014 Cumartesi günü saat 11:00’ de Atatürk Kültür Merkezinde yapılacaktır. Baro Organları seçimleri de 19.10.2014 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arasında İlçe Seçim Kurulu nezaretinde Uşak İcra Dairesi Baromuz Salonunda yapılacaktır.
  İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. toplantı 25.10.2014 Cumartesi günü, seçimler ise 26.10.2014 Pazar günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.
  Toplantıya haklı bir engeliniz olmadan katılmadığınız taktirde hakkınızda Avukatlık Yasası’nın 86. maddesinin uygulanacağını bildirir, Olağan Genel Kurula katılmanızı bekler, başarı dileklerimle saygılar sunarım. 05/09/2014


          Av. Baki KANTAR
          Uşak Barosu Başkanı

G Ü N D E M
1- Yoklama ve Açılış
2- Başkanlık Divanının Oluşturulması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Baro Başkanının Konuşması
5- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması
6- Hesap Raporunun Sunulması
7- Denetçi Raporunun Sunulması
8- Raporlar üzerinde konuşulması ve aklanması
9- Gelecek döneme ait Baro Bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve kabulü
10- Yıllık ve Giriş Aidatı ile diğer ücretlerinin görüşülmesi ve kabulü
11- Baro Başkan Adaylarının, Baro Organlarına ve T.B.B Delegeliğine Aday Olanların Konuşmaları
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış


BARO ORGAN SEÇİMLERİ

1-  Baro Başkanının seçilmesi
2-  Baro Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi  (10 asil, 10 yedek)
3-  Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi  ( 5 asil, 3 yedek)
4-  Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi  ( 3 asil, 3 yedek)
5-  T.Barolar Birliği Birlik delegelerinin seçilmesi ( 2 asil, 2 yedek)