BAŞKANIMIZIN ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI

ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Başsavcım, Adalet Komisyonu Başkanı , Değerli Meslektaşlarım, Değerli
Yargıçlarım ve Savcılarım, Basınımızın güzide mensupları

 Adli yıl açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
 Bugün 3 önemli olayı birlikte idrak ediyoruz. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümüdür. Kurtuluş mücadelesi vermiş olan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

 Bugün aynı zamanda dünya barış günüdür. Bütün dünyaya savaştan arınmış barış içerisinde yaşamanın onurunu birlikte paylaşalım diyorum.

 Bugün asıl toplanma sebebimiz yeni bir adli yılın açılış günüdür. Her sene adli yılı açılışında özeleştirilerimizi yaparak aksaklıklarım giderilmesini temenni etmek adet haline gelmiştir. Bu çerçevede bizde kısa bir eleştiri yapmak istedik. Adalete olan güvenin azaldığını üzüntüyle tespit etmekteyiz. Bu konuda yargının içinde bulunan bütün unsurlar olarak hepimizin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu kabul ederek kaybolan güveni yeniden kazanmak için azami çaba sarf etmek tarihi görevimiz olmalıdır.

 Unutulmamalıdır ki adaletin hakim olmadığı bir düzenin uzun süre varlığını sürdürebilmesi imkansızdır. Adaletin tecelli edebilmesi için sorunlarından arınmış bağımsız yargının olması ve korunması gerekmektedir. Bugün yürütme ve yargı arasında yaşanan sıkıntıların sonuçları sanılandan daha vahimdir.İçler acısıdır. Süratle kuvvetler ayrılığı yerli yerine oturtulmalıdır.

 Yargının güvenilir sonuç verebilmesi kendi içindeki kurucu unsurların güvende ve saygın bir biçimde işlevini yerine getirebilmesine bağlıdır. İçinde savunma olmayan veya kısıtlanmış bir savunma ile varılan hüküm daima eksik olacaktır. Yargı içinde bulunan unsurların ahenkli mücadelesi gerçeğin ve adaletin tesisi için kaçınılmazdır. Bu unsurların birbirlerine olan saygısı kaybolduğunda adalet aksak kalacaktır.

 Bugün dünya barış günüdür. Savaşanlar barışır. Ancak barış hukuka saygı duyularak korunabilir. Hukukun çiğnendiği yerde kalıcı barış sürdürülemez. Bunun için hukuk bilinci oluşması gerekmektedir. Yürütmenin ise öncelikle hukuk güvenliğini sağlama görevini hassasiyetle yerine getirmesi gerekmektedir. Hukuk güvenliği gerek sınırlarımız içinde gerekse uluslar arası alanda hayati önem arz etmektedir.

 Yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün hakim olacağı , herkesin hukuk güvenliğinin sağlanacağı, adaletin eksiksiz ve zamanında tecelli edeceği ve toplumuzda adalete olan güvenin yükseleceği bir yıl olmasını diler hepinize saygılar sunarım. 01.09.2014
 

 
        UŞAK BARO BAŞKANI
          Av. BAKİ KANTAR