BAŞKANIMIZIN AVUKATLAR HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BASIN BİLDİRİSİ

 

         Sayın Basın Mensupları;

         Avukatlar günü sebebiyle hazırlanan törene hepiniz hoş geldiniz.

         Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

         Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, Bugün savunma mesleği büyük sıkıntılar içerisindedir. Savunma ekonomik, sosyal, siyasal, bir kuşatmayla karşı karşıyadır.

         Avukatlar halkın yargıdaki sesidir. Yargının diğer unsurlarına kendisini rahat ifade edemeyen bireylerin yargıdaki ifadesidir. Avukatlık Mesleğini yönelen her kısıtlama halkın sesinin boğulması sonucunu doğurur. Türk Milleti adına karar veren yargının, Türk Milletinin bireylerinin sesinin yeterince duyulamadığı kararda Millet adına adaletten bahsetmek güç olur.        

         Bütün Dünyada hukuk ilminin kabulüne göre savunma, yargının olmazsa olmazı ve kurucu unsurudur. Yargıyı oluşturan 3 saç ayağından birisi savunmadır. Ancak bugün gelinen noktada savunma adeta şekil tamamlamak için dolgu malzemesi gibi görülme, gösterilme eğilimi gözlenmektedir. Üstelik bu eğilim gittikçe tehlikeli biçimde yaygınlaşmaktadır.  Bu anlayış toplumun, bireylerin, hak arama özgürlüğünün, hakkını savunma özgürlüğünün, bu konudaki uzman olan avukatlara olan güveni sarsması sonucunu doğurduğu gibi adalet duygusunu da zayıflatmaktadır. Bu ise toplumun düzenini hukuk devleti olmaktan çıkarıp keyfi ve güce dayanan yönetim biçimlerine götürecektir. Ümidimiz Adaletin bütün unsurlarının hak ettiği saygıyı önce kendi içinde gösterip topluma öncülük etmeleridir.

         Adalet için hukuk gereklidir. Hukuk için yargı gereklidir. Adil bir yargı için savunma gereklidir. Adil bir yargı ve adil yargılanma hakkı herkes için gereklidir. Burada da görüleceği üzere savunma, yargının kurucu unsurudur. Bugün karşılaşılan davranış biçimleri üzücüdür ki kurucu unsur olan savunmayı kırıcı unsur noktasına zorlamaktadır. Bir takım yetki kullanan makam sahipleri savunmanın kurucu unsur olduğunu unutup, gereksizmiş gibi davranmaktadırlar. Oysa ki bir gün kendileri de savunmaya, savunulmaya ihtiyaç duyabilirler. Bunu unutmamalarını dileriz.

         Yargının unsurlarının tez, anti tez mücadelesi, Adaletin olmazsa olmaz şartıdır. Ancak bu makamlarda bulunanlar bunu kurumsal rekabete ve mücadeleye döndürmemelidir.        

        Avukatların örgütlü gücü olan barolara yönelik bazı girişimlerin yaşandığı maalesef gözlenmiştir. Baroların itibarsızlaştırılması ve zayıflatılmasına yönelik olarak bazı girişimlerin olduğu görülmüştür. Bu tür çabalar son derece tehlikeli olup Hukuk Devletinin ve Demokrasinin askıya alınması sonucunu doğurur. Bu sebeple bu tür girişimlerinden uzak durulmalıdır. Görülmüştür ki barolar bu çabalara karşı gösterdiği direnç sonucunda itibar kazanarak çıkmıştır. 

         Savunmaya ve Mesleki Örgütüne saygı duymak ve güçlendirmeye çalışmak Adalet için gereklidir. Oysa ki bugün zaman zaman yüzyıllar öncesindeki Site Devletlerinde savunmanın karşılaştığı sıkıntıları tekrar yaşamaktayız.

Avukatların ekonomik kıskaç altına alınması çabaları önlenmelidir.

             Dahası ekonomik güç sahibi olabilmelerinin önü açılmalıdır.

        Avukatlık Mesleği ve tüm yargı sistemi Adalet Bakanlığı vesayetinden mutlaka kurtarılmalıdır. Meslek kendi örgütü içerisinde kendi öz denetimini yapabilecek güçte ve yetenektedir. Bu kabul edilmelidir.

         Bir sene önce bugün yaptığımız konuşmada, “ Bugün yasal, siyasal ve idari koruma altında bulunanların bir kısmı Avukatlık Mesleğinin önemini ve sıkıntılarını görmezden gelmektedirler. Dahası savunmanın, gücünü zayıflatmak için çaba göstermektedirler. Unutulmamalıdır ki bir gün dokunulmazlıkları biter ve savunulmaya ve savunmaya muhtaç hale gelebilirler. O gün gelmeden Avukatlık Mesleğinin onurlu bir şekilde yapılabilmesi için gerekli çabaları göstermeleri sadece savunmanın değil, Hukuk Devletinin,   bütün toplum bireylerinin ve dahası kendilerinin de menfaatinedir.” Demiştik. Bu konuda uyarmıştık. Bugün bizim uyarılarımızı bir sene önce gülerek geçiştirenlerin bir kısmı savunmaya ihtiyaç duyacak hale gelmiştir. Yarın başkalarının da aynı duruma gelmesini beklemeden savunma sistem olarak güçlendirilmelidir.        

               Savunmaya hak ettiği saygının gösterildiği, sorunların sorun olmaktan çıktığı günlerde Avukatlar haftasını kutlayabilmek dileği ile hepinize saygılar sunarım. 05.04.2014

                                                                    UŞAK BARO BAŞKANI

                                                                        Av. BAKİ KANTAR