BAROMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA

  Uşak Barosu olarak kuruluşumuzun bize verdiği yetki ve sorumluluklar gereği ülkede yaşanan özellikle yargı, savunma, hukuk alanlarında ki gelişmeler hakkında kamuoyuna Baromuzun düşüncelerini aktarmak istiyoruz.

  Erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez temel şartıdır. Bu erklerin birbirine üstünlüğü yada bağlılığı düşünülemeyeceği gibi birbirlerini hasım görüp, mücadeleye girmeleri de kabul edilemez.

  Son zamanlarda yürütmenin yargıyı teslim alma, kendine bağlama girişimlerini üzüntü ile ve gelecek kaygısı ile izlemekteyiz.

  Ülkede yaşanan süreçte, soruşturma yapan savcıların mülki amirlere önceden haber verip adeta izin almasını amir hale getiren bir düzenleme yapılmıştır. Buna karşı Türkiye Barolar Birliğimizin Danıştay’a açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu düzenleme açıkça yargıya müdahale olup, yargının yürütmeye bağlanması girişimidir. Bu konuda Türkiye Barolar Birliğimizin yanında yer almaktayız.

  Basın özgürlüğü halkın haber alma özgürlüğü ile eş değerdir. Şeffaflığın özgürlüklerin temelinde yer aldığı düşünüldüğünde basın özgürlüğü kısıtlanmamalıdır. Zira basın özgürlüğü sayesinde toplumsal denetim mekanizması çalışmaktadır. Bu özgürlüklerin önüne set çekmek anlamına gelen, gazetecilerin emniyet birimlerine girişinin yasaklanması kabul edilemez. Nitekim İstanbul 4. İdare Mahkemesi bu konuda da yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

  Bu örneklerde görüldüğü gibi her türlü özgürlük kısıtlamalarının önüne geçen ve hukuksuzlukları durduran idari yargı olmuştur. İdari yargının varlık sebebi yürütmenin işlem ve kararlarının hukuka uyarlılık denetimini yapmaktır. Bundan kimsenin rahatsız olmaması gerekmektedir.

  Soruşturmaları yürüten görevli ve yetkili savcıların işten el çektirmeleri bu soruşturma sonucunda çıkacak her türlü kararı en başından şaibeli hale getirmiştir. Bu tür davranışlar adalete olan güveni ve inancı zedelemektedir. Bu güveni artırıcı tedbirler alması beklenilen yürütmenin bu tür icraatlar içinde olması üzücüdür, kaygı vericidir. 
 
  Yeni bir hamle ile HSYK yapısının değiştirilip, Adalet Bakanlığının bir şubesi haline dönüştürülmeye çalışılması yargı bağımsızlığı, hakimlik teminatı ve adalet kavramlarını kökten çöpe atacak bir başlangıçtır. Vakit geçirilmeden bu tür girişimlere son verilmelidir.       

  Aynı kurulun RTÜK modeli diye tarif edilen siyasi partilerin orantılı temsili ile seçilmesi yönündeki oluşturma çabası Türkiye’deki siyasi bilinç ve yapı dikkate alındığında önüne gelen her dosyada, dosyanın taraflarının siyasi partilerden destek ve adam arama girişiminde bulunacakları açıkça görülmektedir. Bu durum yargıyı siyasallaştırma ve parti hakimi kavramını tartıştırma sonucunu doğuracağı endişesini taşımaktayız.

  Kamuoyunda hukukun çiğnendiği, usul kurallarına ve savunmaya itibar edilmediği, dolayısıyla verilen kararların hukukuz olduğu şeklinde ciddi bir kanaat oluşan Ergenekon ve Balyoz davaları gibi davalardaki bazı hataların ve yanlışların yürütmenin içindeki üst düzey yetkililerce dile getirmiş olması bu şüpheyi kuvvetlendirmiştir. Şüphe yersiz dahi olsa mahkeme kararlarında şüphenin olması adalet duygusunu ve adalete olan güveni zedeler. Bu sebeple bu dosyaların yeniden ele alınması ve şüphelerin giderilmesi adalete olan güvenin tesisi için kaçınılmazdır. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının önerilerini destekliyoruz.

  Son zamanlarda tutuklu milletvekillerinden bir tek Sayın Engin ALAN’ın cezaevinde kalması, yukarıdaki şüpheler dikkate alındığı zaman hele hele Engin ALAN’ın terör örgütü ile olan mücadelesi göz önüne alındığında Türk Milletinin vicdanı çok rahatsız olmaktadır. Bu haksızlığın bir önce giderilmesi ve Türk Milletinin gönlündeki rahatsızlığın giderilmesi elzem görülmektedir.

  Uşak Barosu olarak hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, adalete olan güvene büyük önem verdiğimizi, bu konuda üstümüze düşeni terettüdsüz yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız. 16.01.2014
                                                                                                                     Av. Baki KANTAR
                                                                                                                     Uşak Barosu Başkanı