BAŞKANIMIZIN ADLİ YIL AÇIŞ KONUŞMASI


 2013-2014 YILI ADLİ YIL AÇIŞ KONUŞMASI

 Sayın Milletvekilim, Sayın Başsavcım, Sayın Hakim ve Savcılarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Adliye mensupları, değerli basın mensupları hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 Bugün buraya yeni bir adli yılın açılış töreni vesilesi ile toplanmış bulunmaktayız. Burada sorunlarını halletmiş her şeyi ideale yakın bir düzey ulaştırmış bir adli çalışma birimlerinin temsilcisi olarak bugünü neşe ile kutlamak isterdik. Ancak durumun böyle olmadığı hepimizce bilinmektedir.

 Bugün Adalet mekanizmasında yavaşlık, yetersizlik, alt yapı eksikliği gibi sebepler sonucu ortaya çıkan tabloda adalete güven azalmıştır. Oysa ki adalete güvenin % 1 bile azalması toplum düzeninde tehlike sinyalleri çaldığını gösterir. Bunun suratle giderilmesi gerekmektedir. Onun için hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm adliye personeli olarak çalışmamız gerekmektedir.

 Yeni adliye binaları ve teknik donanım olarak çok mesafe katledildi. Ancak bunlar yeterli değildir. Adliye binalarının içindeki ruhun adalet ve güven dağıtan bir anlayış olarak donatılması gerekmektedir. Bunun içinde hepimize görev düşmektedir.

 Hakim, savcı, avukat ve diğer adalet çalışanları hepimiz adalet çarkının bir dişlisiyiz. Her hangi birimizde meydana gelen arıza bütün çarkı işlemez hale getirir. Ahenk içerisinde çalışmak ve çalıştırmak hepimizin görevidir.

 Unutulmamalıdır ki adalet huzurun, güvenin dahası tüm insanlık değerlerinin temelidir. Bunun üzerine hepimizin hassasiyetle titremesi gerekmektedir. Adaletin olmadığı yerde zulüm kaçınılmazdır. Zulüm ise lanetlenmiş bir haldedir.

 Adalet tez verilmelidir. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Ancak karar çokluğu adaleti göstermez. Surat doğru karara tercih edilmemelidir. 

 Kararlar Türk milleti adına verilmektedir. Savunma yani avukatlar kararının içerisindeki Türk Milletinin temsilcisidir. Bu unutulmamalıdır.

 Yeni adli yılın hepimize huzurlu, beklenen adaletin zamanında gerçekleştiği bir yıl olmasını dilerken şairin su mısraları ile sözlerime son vermek istiyorum.
 “ Ekmek, su, aş bulmak geçikebilir
 “ Temele taş bulmak gecikebilir”
“ Devlete baş bulmak gecikebilir”
“ Adalet gecikemez, tez verilmeli”

Hepinize saygılar sunarım. 02.09.2013
      Uşak Barosu Başkanı
      Av. Baki KANTAR