İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ AVUKATLARA YAPILAN SALDIRI İLE İLGİLİ BAROMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA

İstanbul Çağlayan Adliyesinde onlarca Avukatın üzerinde cübbeleri olduğu halde yaka paça derdest edilip götürülmesi eylemini şiddetle kınıyoruz.

Tarihin hiçbir evresinde savunma mesleğine yönelik bu kadar ağır hakaret ve fiili taarruz yaşanmamıştır.

Savunma yargının kurucu unsurudur. Unutulmamalıdır ki avukatın cübbesine yapılan saldırı aynı zamanda yargının diğer unsurları olan Savcının ve Yargıcın da bizatihi kendisine yapılmış saldırı niteliğindedir. Bu durum görülerek topyekün yargının saldırıya uğradığı bir ortamda parça parça savunma değil yargının tüm unsurları harekete geçmelidir.

Avukatların bilhassa adliye binası içerisinden cübbeleri yırtılarak kollukça götürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu durum hiçbir bahanenin arkasına saklanamaz. Bu apaçık hukuku çiğnemektir. Dahası hukuk düzenine meydan okumaktır. Birilerinin hukuk düzeni ile kavgası var ise bilmelidir ki Avukatlar hukuk düzenini bütün gücüyle sonuna kadar savunacaktır.

Kimse saldırıya maruz kalmış Avukatları suçlayarak avukatların arasına nifak sokma çabasına girmemelidir. Zira bu durum açıkça MÜNAFIKLIKTIR. Biz Uşak Barosu bir bütün olarak topyekün savunma mesleğine olan bu saldırının karşısında kenetleniyoruz.

Bu ağır saldırıyı zamana yayıp unutturmak ya da kamuoyunu alıştırmak çabasına kimsenin girmemesi gerekir.

Bu ağır saldırı basit cümlelerle geçiştirilemez. Basın bildirileri ve sureti haktan kınamalarla geçiştirilemez. Muhakkak gereği yapılıp kamuoyuna duyurulması gerekir. Zira biz Avukatlar ve kuruluşumuz olan Baro olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

Değerli meslektaşlarımıza karşı bu saldırıyı yapan kişiler hakkında göstermelik işlemler yapılması yeterli olmayacaktır. Asıl bunlara bu kanunsuz işlemi yapmak emrini veren yetkililerin tespit edilip, kamuoyuna teşhir edilmesi ve görevlerinden el çektirilmesi gerekmektedir. Yetkililerden bunu istiyor ve bekliyoruz. Bu talebimizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı da kamuoyuna duyuruyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu saldırı HUKUKA, ADALETE ve bilhassa SAVUNMAYA yapılmış bir saldırıdır. Biz avukatlar böyle saldırıları en güçlü diktatörler tarafından yapılsa bile kabullenemeyiz. Bunun dünya savunma tarihinde örnekleri çoktur. Gerekirse hukuk devleti ve demokrasi mücadelesinden meşru zeminlerde mücadele ederek yeni bir tarihi örnek oluşturmaya da hazırız. Hiç kimse SAVUNMANIN YILMAZ SAVUNUCULARINDAN teslimiyet veya yılgınlık beklememelidir. Bu kavramlar mesleğin kendisine aykırıdır. Biz Avukatlar giydiğimiz cübbenin taşıdığımız sıfatın hakkını korumaya muktedir meslek mensuplarıyız. Bizden beklenilen davranışı her zaman gösterdik. Bundan sonrada göstereceğiz. Kimse Avukatları ve Baroları sınamaya kalkmamalıdır.

İstanbul Barosu Avukatlarına yönelik hukuksuz saldırıyı tüm Avukatlara, dahası yargının bütün unsurlarına yapılmış olarak kabul ettiğimizi sorunu bu şekilde benimseyip, sahiplenip sonuna kadar meşru zeminlerde mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 12.06.2013

         
UŞAK BAROSU BAŞKANLIĞI