BASIN AÇIKLAMASI

Baroların asli görevi ve “mevcudiyetlerinin sebebi”, avukatlık mesleğini ve avukatları korumak, savunma hakkına yönelik ihlalleri önlemektir.

Özel görevli mahkemelerin karar ve uygulamaları, bugün, savunma hakkının özünü ortadan kaldırmaya yönelmiş durumdadır. Oysa etkin savunma hakkı, adil yargılamanın ve adalete ulaşılmasının koşulu, hukuk devletinin ve demokrasinin güvencesidir. 12 Eylül askeri darbesine hakim olan zihniyetin ürünü olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin devamı niteliğindeki Özel Görevli Mahkemelerle demokrasinin bağdaşması mümkün değildir.

Savunma hakkına tahammülsüzlüğü yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de tescillenmiş olan Özel Görevli Mahkemelerde, sanıklardan sonra avukatlar da duruşmalardan yasaklanmaya başlanmıştır. Hukuk dışı uygulamalar bununla da kalmamış, bu mahkemelerde savunma yapan avukatlar, yaptıkları savunmalar sebebiyle sanık olarak yargılanır olmuştur. Avukatı yargılamanın bir parçası olmaktan çıkaran ve sanık durumuna getiren Özel Görevli Mahkemelerin baskıcı uygulamaları, ülkenin temeli olan adalete duyulan güveni tamamen yok etmek üzeredir.

Ülke geneline yayılmış hukuksuzlukların son örneği, adil yargılama hakkı için mücadele eden İstanbul Barosu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle bir Özel Görevli Mahkeme tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve bu suç duyurusu üzerine soruşturma açılmış olmasıdır. Üstelik baro görevi kapsamında faaliyet gösterdikleri çok açık olan baro yöneticileri hakkındaki soruşturma, Avukatlık Kanunu’nun öngördüğü bütün güvenceler yok sayılarak açılmıştır.

Herkes bilmelidir ki, avukatlar ve barolar demokrasinin lokomotifi, hukuk devletinin savunucusu, adaletin güvencesidir. 

Bizler, hukuksuzlukların tahammül sınırını aştığı bir dönemde, Kanundaki bütün güvenceler yok sayılarak, adil yargılama hakkını savundukları için kendilerini savunmak zorunda bırakılan İstanbul Barosu’nun yöneticilerinin yanında olduğumuzu ve bu yapılanların her avukata, her baroya ve özgürlüğün değerini bilsin bilmesin her bireye yapıldığını kamuoyuna ilan ederiz.

Uşak Barosu Başkanı Av. Rıza Albay

Adana Barosu Başkanı Av. Aziz Erbek

Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu

Antalya Barosu Başkanı Av. Zafer Köken

Artvin Barosu Başkanı Av. İzzet Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Sümer Germen

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Yaşar Meyveci

Bartın Barosu Başkanı Av. Kamil Altan

Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan,

Edirne Barosu Başkanı Av. Ahmet Uludağ

Erzincan Barosu Başkanı Av. Can Tekin

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin

Giresun Barosu Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu

Isparta Barosu Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu

Kayseri Barosu Başkanı Av. Murat Şirvanlı

Manisa Barosu Başkanı Av. Fadıl Ünal

Muğla Barosu Başkanı Av. Mustafa İlker Gürkan

Niğde Barosu Başkanı Av. Osman Çimen

Rize Barosu Başkanı Av. Ateş Hatinoğlu

Sakarya Barosu Başkanı Av. Nihat Nalbantoğlu

Sinop Barosu Başkanı Av. Ali Galip Ergül  

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Ahmet Müsellem Görgün

Yalova Barosu Başkanı Av. Cevdet Bekler

Zonguldak Barosu Başkanı Av. İbrahim Kerem Ertem