BAŞKANIMIZIN AVUKATLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ KONUŞMA METNİ

 

05.04.2011 AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMASI

 Değerli meslektaşlarım, bizi tüm etkinliklerimizde yalnız bırakmayan değerli basın mensupları sizleri en içten duygularımla selamlıyorum ve saygılarımı sunuyorum.
 
 Bu yılki Avukatlar günümüzün kutlamasına Yargının ve Yargının kurucu unsuru olan Savunmanın, gün gectikçe azalacağı yerde, artan sorunları ile giriyoruz.

 Değerli Meslektaşlarım,

 Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.

 Hukuk Devletleri; Tüm eylem ve işlemleri hukuk kurallarına uygun yönetim biçimidir.

 Hukuk Devletinin güvencesi ve devamını sağlayacak olan güç: BAĞIMSIZ YARGIDIR.

 Tüm kurum ve kuralları ile işleyen Hukuk Devletine ulaşabilmemiz ve yaşayabilmemiz için, Bağımsız Yargıyı tam olarak yaşama geçirmemiz gerekir.

 Özellikle Yargının siyasallaşmasından şiddetle kaçınılmalıdır, Yargıya hiçbir yerden müdahale yapılmamalıdır. Yargıya gelebilecek tüm müdahalelerin önü kesilecek şekilde yargıda reform yapılmalıdır.

  Yargımıza herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum, bu yargı tüm halkın yargısıdır, buna sahip çıkmak tüm halkın hak ve görevidir.

  Bağımsız Yargı örgütüne kavuşmak için başta Hakimler Savcılar Yüksek Kurulundan Adalet Bakanının ve Bakanlık Müsteşarının çekilmesi gerekir.

 Yargının kurucu unsuru olan savunma mesleği olan Avukatların örgütü Türkiye Barolar Birliği temsilcisi bu kurula katılmalıdır. Adalet Komisyonlarında da Baroların temsilcileri bulunmalıdır.

 Yargıda teftiş işleri ve meslek içi eğitim Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna verilmelidir.

 Yargının sorunlarını çözecek ve eksiksiz olarak yaşama geçirecek olan güçte Bağımsız Yargı örgütüdür.

 Adliyelerde görülmekte olan davaların sonuçlanması uzun zaman almaktadır.

 Bu nedenden dolayı;

 Hakim Savcı eksiği giderilmelidir. Gereksinimi olan yeni Mahkemeler kurulmalıdır.

 Yine Adliyelerde görev alan yardımcı personel eksiği giderilmeli ve hizmetin gereğine uygun olarak hizmet içi eğitim verilmelidir.

 Alt ve üst yapısı tamamlanmış şekilde Adli Kolluk kurulmalıdır.

 Yargılamanın tüm aşamalarında bir şekilde etkisi olan tüm kişi ve kurumların yargının hızlanması için el birliği ile hareket etmesini sağlayacak düzenlemenin ve anlayışın yaşama geçirilmesi gerekir. El birliği ile Yargılamanın makul ve kabul edilebilir bir zamanda sonuçlanması sağlanmalıdır.

 İlimizde yapılması planlanan yeni Adli Binasının Şehir Merkezinde yapılmasının daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bununla ilgili olarak ilgili tüm kurum ve kişilere yazılı ve sözlü görüşlerimizi bildirdik.

 Sayıları kontrolsüz bir şekilde sürekli artan Hukuk Fakültelerinin alt ve üst yapı donanımlarının olması gereken ideal düzeye çıkarılması gerekmektedir. Gereksinimden fazla ve alt ve üst yapısı tamamlanmamış Yeni Hukuk Fakültelerinin kurulması engellenmelidir.

 Yargının kurucu unsuru olan SAVUNMA mesleğini yürüten biz AVUKATLAR, yargı teşkilatı içinde hak ettiği yerine alamamaktadır. İddia ve savunma arasındaki silahların eşitliği ilkesine uyulmamaktadır. Çeşitli nedenler ile savunma hakkımız kısıtlanmaktadır. Avukatların yasalar ile getirilmiş hakları yönetmelikler ile veya fiili uygulamalar ile engellenmektedir. Herkesçe kabul edilmektedir ki Adalet olmadan sağlıklı bir toplum düzeni kurulamaz, savunma olmadan da Adalet yerine getirilemez. Bilinmektedir ki Adil Yargılanma hakkının en temel güvencesi bağımsız savunmadır.  Biran önce Savunma yargı teşkilatı içinde hak ettiği ve çağdaş devletler düzeyindeki yerine kavuşmalıdır. Bu kazanım sadece mesleği icra eden bizlerin değil tüm halkın, toplumumuzun ve yargı teşkilatının yararınadır.

 Ülkemizde birçok meslektaşımız görevleri nedeni ile saldırıya uğramakta, fakat Avukatlık Yasasında hüküm altına alınmış olan etkin yasal işlemler çoğu kez uygulanmamaktadır.

 Baromuz zorunlu müdafilik ve mağdurların haklarının korunmasından ve bu hakların daha da geliştirilmesinden yanadır. Ancak bunun sağlanması için gereken maddi kaynakların ve şartların sağlanması gerekir. Zorunlu müdafilik hizmetinin angaryaya dönüşmemesi gerekir, zorunlu müdafilik sonucu ödenmesi gereken ücretlerin en azından asgari Avukatlık Ücreti seviyesine çıkarılması gerekmektedir.

  Avukatlık mesleğine kabul içinde mutlaka merkezi sistemde uygulanacak sınav getirilmesi gerekmektedir. Avukatlık staj dönemi daha verimli bir şekilde geçirilmeli, merkezi yada bölgesel Avukat staj eğitim merkezleri açılmalı.

 Telefon dinleme tedbiri kişilerin özel hayatına bir müdahale olduğu için, kanundaki şartların tamamı oluşmadan uygulanmamalıdır. Bu tedbirin son çare olduğu dikkatten kaçırılmamak gerekir. Ayrıca yasa dışı dinlemelerin önüne geçilmesi gerekir. Toplumun her kesimindeki kişiler telefonlarının dinlendiğinden korkar oldu, Bu durum insan haklarına ve Anayasamıza aykırı olduğu gibi, bir korku toplumu yaratmak kimseye yarar getirmez.

 Kişilerin  suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya değin herkes suçsuz kabul edilmek zorundadır. Suçsuzluk karinesi, anayasamızın ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Basın, yayın ve toplum tarafından bu kurallara özen gösterilmelidir.

 Soruşturma dosyalarından, Savunma Avukatına gizlilik kararı gerekçesi ile verilmeyen bilgiler basın yolu ile yayımlanmaktadır. 

 Daha henüz basılmamış kitabın soruşturma aşamasında bilgisayar kayıtlarının yok edilmesi basın özgürlüğüne ve yasalara aykırıdır.

 Yıllardır Eleştirilen ve kaldırılması için mücadele edilen ve sonunda kaldırılan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yerine onu aratır şekilde Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. Bu Mahkemelerdeki yargılama usulü diğer mahkemelerden farklıdır. Bu durum yargılama birliği ilkesine aykırı olduğu gibi bu mahkemelerdeki usul ve uygulama Adil Yargılanma hakkına aykırıdır. Bu nedenden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemeleri yerine geçen Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması gerekir.  
   
 Temel hak ve özgürlüklerin yurdumuzda en üst düzeyde yaşatılabilmesi için konmuş olan kurallara, herkesin en ince ayrıntısına kadar uyması gerekmektedir. Yargı Bağımsızlığı, Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü başta Devlet olmak üzere tüm kurum ve kişiler tarafından kabul edilip sindirilmesi gerekmektedir.

 Sorunların çözümü için başta hukukçular olmak üzere herkes üstünü düşen görevini yerine getirmeli, çözme gayreti ve inancı içerisinde olmamız ve hepimizin birlikte hareket etmesi gerekir. Sorunlara değil çözümlere ortak olmalıyız. Bu ülkede bizler yaşıyoruz. Bizler çözüm için gayret ve emek sarf etmeliyiz.

 Yurdumuzda Hukukun Üstünlüğünün, Yargı Bağımsızlığının ve Hukuk Devletinin tüm kural ve kurumları ile köklü bir şekilde işler hale gelmesi dileği ve istemi ile Avukatlar gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

 Sevgi ve Saygılarımla.  05.04.2011    

        Av. Rıza ALBAY
                Uşak Barosu Başkanı