BASIN AÇIKLAMASI

Bizler yaşamımızı sürdürdüğümüz bu yurdumuzda bir Hukuk Devleti Yönetiminde yaşıyoruz.

  Hukuk Devletlerinde; kişiler arasında ortaya çıkan nizalar, sorunlar, hak talepleri, konmuş olan kanunlar içerisinde, kanunlar ile görevlendirilmiş olan kişiler eli ile çözüme kavuşturulur. Hiçbir zaman zora veya şiddete başvurma yoktur.

  Bizim mesleğimiz olan Avukatlık mesleği de Avukatlık yasasının 1. maddesinde belirtildiği gibi kamu hizmeti ve serbest meslektir.

  Mesleğimizi icra ederken, amacımız da; Avukatlık yasasının 2. maddesinde belirtildiği gibi: hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.  

  9 Eylül 2011 günü meslektaşımız Sayın Avukat Serkan Burak GÜLBEZ, İcra Memuru ile birlikte Haciz Mahallinde Görevi başında iken CANINA KAST EDİLEREK BİR SALDIRIYA UĞRAMIŞ ve YARALANMIŞTIR.   

  Bu saldırı sadece sayın meslektaşımıza yapılmış bir saldırı olmayıp aynı zamanda HUKUKA, YARGI TEŞKİLATINA ve SAVUNMA MESLEĞİNE yapılmış bir saldırıdır.

  Meslektaşımız Sayın Serkan Burak GÜLBEZ’e yapılan bu saldırıyı ŞİDDETLE KINIYORUZ.

  Kamuya ve basına saygıyla sunulur. 12.09.2011

          Av. Rıza ALBAY
         Uşak Baro Başkanı