Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'na üye seçilmesi hakkında ilan metni

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna Üye Seçimi