BAŞKANIMIZIN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ KONUŞMA METNİ
Tarih: 5.04.2016| Okunma Sayısı: 2738

BASIN VE KAMUOYUNA
Sayın Başsavcım, değerli Yargıçlarım, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve değerli adliye çalışanları, Basınımızın güzide temsilcileri; Avukatlar Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz bu törene hoş geldiniz. 
Sözlerime başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Bu sene Avukatlar Haftası törenlerine ülkemizde yaşanan terör saldırıları ve kaybettiğimiz şehitlerimizi anarak, bunların meydana getirdiği buruk bir acıyla başlıyoruz. Böyle terör olaylarının ve böyle acıların tekrarlanmamasını diliyorum. 
Avukatlar, savcılar ve hakimler yargının üç vazgeçilmez unsurudur. Ayrı ayrı kamaralarda bulunsak dahi sonuçta hepimiz hukuk gemisinin içerisinde bulunmaktayız. 
 
Yargının kurucu unsuru olan avukatlar her fırsatta savunmayı savunmak mecburiyetine itilmektedirler. Oysa bilinmelidir ki bir gün herkese avukat gerekebilir. Fransız Kralının söylediği gibi: ‘’Krallara da bir gün avukat gerekir.’’ Bugün kendisini erişilmez, dokunulmaz güçte görenler bu sebeple avukatlık mesleğiyle uğraşanlar gün gelir avukat aramaya giderler. Nitekim daha önceki avukatlar günü konuşmalarımızda ‘’Bugün sosyal, siyasal, ekonomik ve yasal dokunulmazlık altında olanlar yarın bunları kaybedip avukatlara ihtiyaç duyabilirler.’’ demiştik. Bugün o tarih itibariyle bahsettiğimiz tanımlar içerisinde olan bir takım insanların avukatlardan medet umdukları günleri yaşıyoruz. Bütün yakın tarihimizde ki ibretlik olayları görerek avukatlık mesleğine başta yargının diğer unsurları olmak üzere gerekli saygıyı ve değeri vermek gerektiği inancındayız. 
Site devletlerinden itibaren ihtiyaç duyulan ve icra edile gelen savunma mesleği kendisini kral görenlerce hep hasım görülmüş, yıpratılıp yok edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu meslek daima var olmuştur var olmaya da devam edecektir. 
Savunmanın sorunlarının savunmaya saygı duyularak ve içtenlikle tartışılıp çözülmesi temennimizdir. 
Silahların eşitliği ilkesine riayet edilerek savunmanın da yargıda kurucu unsur olduğu gözetilerek hak ettiği saygınlığa kavuşturulması gerekmektedir. 
Yargılama faaliyetinin sadece duruşma salonlarında icra edilmediği bilinmelidir. Yargılama faaliyetinde yargının kurucu unsuru olan savunmanın görevi karakollarda, bürolarda bazen sokaklarda başlamaktadır. Adaletin sağlanması için iyi bir yargılamanın yapılması gerektiği bilinmektedir. İyi bir yargılamanın yapılması için yargısal alt yapının ve fiziki mekanların, yargıya yakışır bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu mekanlar sadece duruşma salonları olmayıp, karakol odalarından, adliye bahçelerine, avukatın faaliyeti için gerekli tüm mekanlara uzanmaktadır.  
Adaletin tesisi hedefleniyorsa, adli mekanizma iyi çalışsın isteniliyor ise öncelikle yargının kendi unsurları arasında adaletin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede bilhassa yargının kurucu unsurları olarak adlandırılan tüm unsurların eşitliğine dikkat edilmelidir. Savunmanın ve savunmayı temsil eden avukatların, yargının kurucu unsuru olduğu yasamızda yazılmaktadır. Ancak yaşadığımız hayatta bunun yeterliği olmadığını görmekteyiz. Dahası her gün bu kuralın çiğnendiğini üzülerek yaşamaktayız. Buradan da anlamaktayız ki yasalardan öte bu kuralın zihinlere yazılması gerekmektedir. 
Mahkeme kararlarında ‘’Türk Milleti Adına Karar’’ denilmektedir. Kararın içerisine Türk Milletini avukatlar taşımaktadır. Yargıdan avukatlığı çektiğimizde adli hatalar zirve yapar. 
Kamudan avukatları çektiğimizde yolsuzluklar zirve yapar. 
Her devlette, her sistemde, her rejimde mahkemeler vardır. Ancak hukuk devletlerinde ve demokratik rejimlerde avukatlar vardır. Bu durum da göstermektedir ki hukuk devleti ve demokrasi için avukatlık vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Yani avukatlık sadece yargının kurucu unsuru değil, hukuk devletinin ve demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarından biridir. 
Adli hataların en aza indirildiği, yolsuzlukların olmadığı bir sistem için avukatlık mesleği olmazsa olmaz bir unsurdur. 
Savunma mesleğinin sorunlarını halletmiş, hak ettiği saygınlığa kavuşmuş günlerde görüşebilmek dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 05.04.2016
    Av. Baki KANTAR
  Uşak Barosu Başkanı

22.08.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.