BAROMUZ CMK KOMİSYONUNDAN DUYURU
Tarih: 1.12.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 2270

  DUYURU


CMK görevlendirmeleri ve bu görevlendirmelerle ilgili OCAS sistemi üzerinde oluştuğu iddia edilen haksızlıklarla ilgili meslektaşlarımız tarafından verilen dilekçelerle ilgili ön incelemeler yapılmıştır.

İlgili dilekçelerde puanlamada ve CMK görevlendirmeleri sonrası yapılan ödemelerde haksızlıklar ve eşitsizlikler olduğu iddia edilmiştir. OCAS sistemi otomatik görevlendirme yapan bir program olup asıl amacı görevlendirmelerde insan müdahalesini ortadan kaldırıp puanlama sistemi ile meslektaşlar arasında görevlendirme eşitliğini sağlamaktır.
 
Yapılan inceleme ve çalışma sonrasında aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

Görevlendirilen meslektaşlarımızın ;

*İlgili görevlendirmeyi mazeretsiz olarak ya da geçerli bir mazereti olmadan reddetmesi (ki bu durumda göreve gitmiş gibi puan kaydı yapılmaktadır)

*Görevlendirme için gelen çağrıları cevaplamamaları

*Şehir dışında olmalarına rağmen gelebilecek soruşturma görevlendirmeleri ile ilgili kendilerini OCAS sistemi üzerinde pasif duruma almamaları ( meslektaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri puan kayıplarına engel olacaktır )

*Bazı meslektaşlarımızın soruşturma aşamasındaki Güre Karakol ve Kaçakçılık Şube Polis bölgesi gibi bölgelerde görev almak istememesi (ki bu Güre Karakol bölgesinde sadece 17 ve Kaçakçılık Şube Polis bölgesinde sadece 21 meslektaşımız görev almaktadır)

*Yine bazı meslektaşlarımızın gece soruşturma görevlendirmelerinde yer almak istememesi  ( ki bu görevlendirmelerde gündüz görevlendirmelerine göre yarım puan alınmaktadır ve gece görevlendirmelerinde sadece 69 meslektaşımız aktif durumdadır)

*Soruşturma aşamasındaki görevlendirmelerin farklı aşamalarında tek avukatla değil de birden fazla avukatla takip edilmesi durumunda yapılacak ödemenin bölünmesi
 
gibi nedenlerle tam bir eşitlik sağlanabilmesi olanak dahilinde değildir.

 Örneğin gece görevlendirmeleri açık olan meslektaşımız gece görevlendirmeleri açık olmayan meslektaşımız ile aynı puanda olsa dahi yarım puanlama sistemi nedeniyle bir kat daha fazla ödeme alabilecektir.

Yine yukarıda bahsedilen soruşturma bölgelerinde sadece yirmi civarı meslektaşımız görev kabulü yaptığından puanı yüksek olsa dahi bu bölgelerle ilgili görevlendirmeler mecburen yine bu meslektaşlarımıza gideceğinden hem görev olarak daha çok göreve gitmiş hem de haliyle daha fazla ödeme almış olacaktır.

OCAS sistemine yeni kayıt olan meslektaşlarımız 2010 yılında alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince tüm listenin puan ortalamasından sisteme kayıt olmaktadırlar. Bu nedenle yapılan görevlendirmelerde iki ya da üç ay gibi bir sürede puanları gereği öncelikli olabilmektedirler.

Ayrıca bazı meslektaşlarımızın ödeme için evraklarını her ay Baromuza teslim etmesine rağmen bazı meslektaşlarımızın evraklarını biriktirerek altı ay bir yıl gibi aralıklarla teslim etmesi ödenecek rakamları farklı gösterdiğinden ödeme bazında eşitsizlik olduğu algısını oluşturabilmektedir.

Baro Başkanlığımızca OCAS sisteminin başladığı günden bugüne değin olan ödemelerin avukatlar  bazında listesinin sağlanabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu kanalla Muhasebe Müdürlüğü bazında talepler gerçekleştirilmiştir. İlgili listenin hazırlanıp oluşturulması akabinde Baro duyuru panosunda yayınlanacaktır.

 Sayın meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunulur. 

 

 EKTEKİ EVRAKLAR İLAN PANOMUZDA YER ALMAKTADIR.

EK         :
1-Güre Karakol bölgesi aktif avukat ve puan listesi
2-Kaçakçılık Şube (KOM) bölgesi aktif avukat ve puan listesi
3- a)Soruşturma Şehir merkezi gece aktif avukat ve puan listesi
     b)Güre Karakol bölgesi gece aktif avukat ve puan listesi
     c)Kaçakçılık Şube bölgesi gece aktif avukat ve puan listesi

20.01.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.