AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI
Tarih: 28.04.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 1541

BARO BAŞKANLIĞI


DUYURU NO:2014/40


Konu : “Avukatlık Kanunu Taslağı”

Avukatlık Yasası Değişikliği Bilim Alt Komisyonu çalışmaları sonunda ortaya çıkan Taslağa Sayın Adalet Bakanı’nın görüşleri de işlenerek yazım çalışmaları Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmış ve metin http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf adresinde açıklanmıştır.

Bu son metin hakkındaki değerlendirmelerimize ilişkin başlıkları da ekte sunuyoruz.
 
18.04.2014 günlü 2014/39 sayılı duyurumuzun ekleri ile birlikte değerlendirilerek “Avukatlık Kanunu Taslağı”na ilişkin görüşlerinizi en kısa sürede bildirmenizi rica etmekteyiz.
 

Saygılarımla.
 Avukat Metin FEYZİOĞLU
 Türkiye Barolar Birliği
 Başkanı
 
Eki :
 •
 AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLİM ALT KOMİSYONU ÇALIŞMALARI SONUNDA ORTAYA ÇIKANTASLAĞA SAYIN ADALET BAKANI’NIN GÖRÜŞLERİ DE İŞLENEREK ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN “AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI” ÜZERİNDE ÖNCEKİLERE EK DÜŞÜNCELERİMİZ

 

24.10.2018

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.