BAŞKANIMIZIN 13.10.2012 TARİHİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN GENEL KURULDAKİ KONUŞMA METNİ
Tarih: 15.10.2012 23:00:00| Okunma Sayısı: 3391

13.10.2012 TARİHLİ KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI

         Sayın Millet Vekillerim, Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları ve Kongremizi izleme nezaketi gösteren sayın konuklar kongremizi onurlandırmanızdan dolayı sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

         Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ve bu günlere gelmesini sağlayan başta önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’e ve emeği geçen herkese saygı ve minnet duygularımı sunuyorum.

         Mesleğimizin bugünkü seviyesine ulaşmasına katkı koyan, başta  meslektaşlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
 
          Baromuzda bugüne kadar görev yapmış olan, Başkanlara, Delegelere, kurullar ile komisyon üyelerine ve özellikle Baromuzu hiçbir zaman yalnız bırakmayan, düşünceleri ve eleştirileri ile ve gerektiğinde bizzat çalışmaları ile katkı koyan ve Baromuzun varlık sebebi olan değerli üyelerimize sunmuş oldukları hizmetleri nedeni ile teşekkür ederim.

           Değerli meslektaşlarım,

           Baromuzun 9-10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucu kurullarda görev alan arkadaşlarımla birlikte, bizlere Uşak Barosunu temsil etme ve çalışma görevini verdiniz.
 
            Bizlere vermiş olduğunuz bu onurlu görevimizi yerine getirirken: Çalışmalarımızı; sorumluluğumuzun ve görevimizin ağırlığını bilerek yaptık.
 
            Baro Başkanlığı tek başına yapılan bir faaliyet değildir. Bu hizmet; Baromuzun siz değerli tüm üyelerinin, kurullarda, delegeliklerde ve komisyonlarda görev alan tüm arkadaşlarımızın hizmetlerinin, desteklerinin ve güç vermesinin bir araya gelmesi ile sonuçlanmaktadır. 
 
            Uşak Baro Başkanlığı; Başta siz sayın Baromuz Üyelerinin varlığı, desteği ve eylemleri ile bir anlam ve güç kazanmaktadır. Faaliyetlerimizde güç ve destek verdiğiniz ve birlikte olduğumuz için sizlere teşekkür ederiz. 
 
            Birlikte görev üstlendiğimiz, Uşak Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine, Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine, Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine, Barolar Birliği Delegelerimize, Komisyon üyelerine görevleri süresince vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Baromuz adına teşekkür ederiz.
 
              Bu dönemde mesleğini sürdüren Baromuz üyesi dört meslektaşımızı kaybetmenin açısını ve üzüntüsünü yaşadık. Yaşamını yitiren meslektaşlarımızdan Av. Ender CENGİZ Uşak Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve Av. Ali ŞEN Uşak Barosu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmekteydiler. Yaşamını yitiren Sayın meslektaşlarımız Av. Zihni KÜÇÜKGÖL’ü, Av. Ender CENGİZ’i, Av. Ali ŞEN’i ve Av. Ahmet KINDEN’i ÖZLEMLE ve  SAYGIYLA anıyoruz.   
 
              Görev Yaptığımız süre içerisinde Şeffaf ve tüm üyelerimize açık bir çalışma sürdürdük. Faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yaptık. Disiplin soruşturmaları dışında yapmış olduğumuz hizmetler ve faaliyetler ile ilgili talep edenlere ayrıntılı bilgiler sunduk.
 
              Yönetimimize tüm üyelerimizin katılımını sağladık. Ortaya çıkan sorunların çözüm yollarını bulmak için zaman, zaman siz sayın üyelerimizin tamamını davet ederek birlikte toplantılar düzenledik, birlikte çözüm yolları tespit ettik ve sizlerin önerileri doğrultusunda çözümler ürettik. Birçok çalışmalarımızda tüm üyelerimizin katılımı ile düzenlemiş olduğumuz toplantılarla Baromuzun görüşlerini oluşturduk, TBMM’ye ve Barolar Birliğine sözlü ve yazılı olarak Baromuzun görüşlerini sunduk. Görev yaptığımız süre içerisinde sürekli olarak kulağımız, gözümüz sizlerde oldu, sizlerden gelen öneriler, eleştiriler bizlerin çalışmasına yön verdi.

             Sayın Meslektaşlarım,

             Adaletin dağıtılmasında, Adil Yargılamanın gerçekleşmesi için, kişilere etkili bir savunma ve hak arama görevi sunan, hiçbir gücün ve hiçbir nedenin doğrudan veya dolaylı yollarla etkisi ve baskısı altında kalmadan, bağımsız bir şekilde görevini yürüten, Hukuk Devletinin güçlenmesi ve hukukun üstünlüğünü savunan, biz avukatlar Yargılamanın ana unsurlarından olan SAVUNMA mesleğimizi, içinde bulunduğumuz tüm olumsuzluklara rağmen en iyi bir şekilde yürütme gayreti ve inancı ile görevimizi yapmaktayız.

            Meslektaşlarımız ve Barolarımız; mesleğimizi daha iyi şartlarda yerine getirme, insanlığa, yargıya, savunmasını üstlendiğimiz kişilere en üst düzeyde yararlı olabilecek seviyeye ulaşması isteği ve çalışması içerisindedir.

          Değerli meslektaşlarım,

          Bu günlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihan Sulh” sözünün ne kadar doğru ve ihtiyacımız olduğu ortadadır. Komşularımızla olan ilişkilerimiz, kaygı verici ve tehlikeli düzeydedir ve biran önce barış ortamına dönmesini istiyoruz. Terör bir insanlık suçudur ve terörün hiçbir haklı nedeni yoktur. Yurdumuzda yıllardır süren ve tüm halkımıza zarar veren terörün biran önce sonlanması için, hiçbir gerekçe ve mazeret üretmeden herkes ama herkes üstüne düşen görevi yapmalıdır.     

         Yargının siyasallaşmasından şiddetle kaçınılmalıdır, Yargıya hiçbir yerden müdahale yapılmamalıdır.  Yargının tam bağımsız olması, hukuk devletinin tüm kurallarının işlemesi ve hukukun üstünlüğünün başta Devlet olmak üzere, tüm kurumlar ve kişiler tarafından tam olarak kabul edilip sindirilmesi gerekmektedir. Tüm yurttaşlarımızın gönül rahatlığı ve içtenlikle inandığı bir Yargıya sahip olmamız gerekir. Yurdumuzda herkesin gönül ve vicdan rahatlığı ile kabul ettiği adaleti oluşturmalıyız.

       Yargımıza herkesin sahip çıkması gerekir. Bu yargı tüm halkın yargısıdır, buna sahip çıkmak tüm halkın hak ve görevidir.

        Yargının kurucu unsuru olan SAVUNMA mesleğini yürüten biz AVUKATLAR yargı teşkilatı içinde hak ettiği yerini alamamaktadır. Çeşitli nedenler ile savunma hakkımız kısıtlanmaktadır. Avukat halkın yargılamadaki sesi ve temsilcisidir. Avukata yönelik her saldırı özünde yurttaşların hak arama özgürlüğüne yönelmektedir. Herkesçe kabul edilmektedir ki Adalet olmadan sağlıklı bir toplum düzeni kurulamaz, savunma olmadan da Adalet yerine getirilemez. Bilinmektedir ki Adil Yargılanma hakkının en temel güvencesi bağımsız savunmadır.  Biran önce Savunma, yargı teşkilatı içinde hak ettiği ve olması gerekin yerine kavuşmalıdır. Bu kazanım sadece mesleği icra eden bizlerin değil tüm halkın, toplumumuzun ve yargı teşkilatının yararınadır.

          Baromuz zorunlu müdafilikten yanadır. Fakat zorunlu müdafilik görevlendirilmesi sonucu ödenen ücretler verilen emeğin karşılığı olmadığı gibi asgari avukatlık ücretininde altında olması doğru değildir. Bu hizmet angaryaya dönüşmemeli ve en azından asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Ayrıca savunma hakkı yargılamanın olmazsa olmazıdır. Bu nedenle vekalet ücretlerinden alınan KDV oranın zorunlu giderlere uygulanan oranda olmalıdır.

          Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddelerindeki hükümlerine rağmen Barolar tarafından açılan davalar husumet nedeni ile hukuka ve yasalara aykırı olarak reddedilerek barolar işlevsiz hale getirilmektedir.

         Avukatların ve savunmanın bir çok çözülmesi gereken sorunları ortadadır ve bu konuda herhangi bir çalışma yapılmazken, adil olmayan bir şekilde ve acil olarak Baroların delege yapısı ve seçimine yönelik kanun çalışması doğru değildir ve kaygı vericidir.  
 Yurdumuzda çok sayıda Hukuk Fakültesi vardır. Her geçen günde yenileri eklenmektedir. Ülkenin gereksinimine göre bir planlama yapılım buna göre fakülte açılması ve öğrenci alımı planlanmalı. Tüm anabilim dallarında, yeterli eğitimi verecek sayıda öğretim elemanı olmayan alt yapısını ve üst yapısını oluşturmayan üniversitelere fakülte açma izni verilmemeli. Yine öğrenci alan fakültelerin yeterli düzeyde öğretim elamanları ile alt ve üst yapılarının ideal düzeye çıkarılması sağlanmalıdır. Bunun için gerekli önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır. Ülkemizde Hukuk eğiminin en iyi ve gereksinime yanıt verecek şekilde gerçekleşmesinin sağlanması gerekir.  

        Avukatlığa kabulde mutlaka sınav getirilmelidir, avukatlık stajı verimli ve nitelik bir şekilde yerine getirilmelidir.

       Toplumun her kesimindeki kişiler telefonlarının dinlendiğinden ve telefonla konuşmaktan korkar hale gelmiştir. Bu durum insan haklarına ve Anayasamıza aykırı olduğu gibi, bir korku toplumu yaratmak kimseye yarar getirmez akside hepimize büyük zarar vermektedir.  

       Kişilerin  suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya değin, herkes suçsuz kabul edilmek zorundadır. Suçsuzluk karinesi, anayasamızın ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Kurumlar, kişiler ve Basın - yayın tarafından bu kurallara özen gösterilmelidir.

       Tutuklama müessesesi amacını aşıp, hüküm verilmeden kişileri cezalandırmaya dönüşmemelidir. Amacına uygun olarak uygulanmalı, Tutuklulukta geçirilecek en fazla süreler makul seviyeye çekilmeli bu tür davalar daha çabuk neticelendirilmeli.

       Olağan mahkemelerin dışında, olağanüstü mahkemelerin kurulması ve çalıştırılması demokrasi, insan hakları, kişi temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmesi nedeniyle doğru değildir.

       Temel hak ve özgürlüklerin yurdumuzda en üst düzeyde yaşatılabilmesi için konmuş olan kurallara, herkesin en ince ayrıntısına kadar uyması gerekmektedir.

       Anayasalar bir toplum sözleşmesidir, bir anayasa oluşturulurken Sadece bir kesimin veya çoğunluğu oluşturanların istediği değil, toplumda yaşayan tüm kesimler, tüm katmanlar kısacası herkes sayısal çoğunluğuna bakılmadan dikkate alınmalı. Anayasanın oluşmasında tüm halk söz sahibi olmalı, mevcut seçim kanununa göre tüm halkın temsil edilmediği bir yapı ile anayasa yapılmamalı, adil bir şekilde yapılacak bir belirleme ile tüm halkın temsilcilerinin oluşturacağı bir yapı ile anayasa yapılmalıdır. Tüm kesimlerin birleştiği ortak bir uzlaşma sağlanmalı. Anayasa hükümleri; Demokrasi yönetimine uygun olarak Demokratik haklar getirmeli, kişi hak ve özgürlüklerini en yüce değere ulaştırmalı, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ilkelerini Demokrasi yönetimlerindeki kurallara uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

       Yaşamakta olduğumuz birçok sorunumuz, Öncelikle tüm partilerde parti içi demokrasinin tam işler hale gelmesi ve seçimlerdeki barajın kaldırılarak tüm halkın adil bir şekilde Mecliste temsil edilmesiyle çözüme kavuşabilir.  

       Değerli Meslektaşlarım,

       Genel Kurullarımız, Baromuzun en yetkili ve en üst kuruludur. Burada mesleğimizi yaparken karşı karşıya geldiğimiz sorunları, zorlukları ve çözüm yollarını, bir parçası olduğumuz yargı teşkilatının sorunlarını ve çözüm yollarını en ince ayrıntısına kadar tartışmamız ve çözüm üretmemiz gerekmektedir.

       Genel Kurullar görev verdikleri, Baronun diğer kurullarına, hedef belirlemekte, yol göstermekte, yeni düşünceler ortaya koyarak, yararlı çalışmaların yapılmasını sağlamakta ve en önemlisi de büyük bir destek olmaktadır.

       Bu gün başlayıp yarın akşam sona erecek olan seçimli bir kongre gerçekleştiriyoruz. Yarın yapılacak olan seçimde tüm adaylara başarılar diliyorum. Seçilecek olan tüm meslektaşlarımıza başarılar ve çalışmalarının yurdumuza, baromuza, mesleğimize ve yargı teşkilatına yararlı olmasını diliyorum.

      Görevimiz süresince bizlere destek olan tüm üyelerimize, Delegelerimize, kurullarda ve komisyonlarda görev alan arkadaşlarımıza; Baromuza ve bizlere destek verdiğiniz ve hep birlikte olduğumuz için, yürekten tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca Baromuzun çalışmalarında büyük hizmetleri bulunan Baromuz Personellerinin hepsine de Uşak Barosu adına teşekkür ediyorum.  
 
      Bizler başta mensubu olduğumuz savunma mesleğine, mesleğimizin örgütü olan Baromuza ve Yargıya çalışmalarımız süresince olumlu bir şeyler katma isteği ve gayreti ile çalışmalarımızı sürdürdük, bizden önce hizmet edenlerin koymuş olduğu tuğlanın üzerine bir tuğla daha koyarak yapılanları geliştirip büyütmeye çalıştık. Bundan sonra görev üstlenecek olanlarda kalan yerden devam edeceklerine inanıyorum. Bu günden sonrada Baromuzda görev alayım, almayayım Baromuz, Mesleğimiz ve Yargı teşkilatı için çalışmalarımı ve emeğimi harcamaya ve katkı koymaya devam edeceğim.     

      Genel Kurulumuzun, Yurdumuza, Baromuza, Yargı teşkilatına  yararlar getirmesi dileğiyle hepinize özellikle sevgilerimi sunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 13 Ekim 2012

        Av. Rıza ALBAY
       Uşak Baro Başkanı

24.10.2018

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.