BAŞKANIMIZIN ADLİ YIL AÇIŞ KONUŞMASI
Tarih: 3.09.2012 23:00:00| Okunma Sayısı: 1926

2012-2013 ADLİ YIL AÇIŞ KONUŞMASI


 Sayın Millet Vekilim, sayın Cumhuriyet Başsavcım, sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın hakim ve savcılar, değerli meslektaşlarım, değerli Adliye personeli, sayın konuklar, değerli basın mensupları sizleri en içten duygularımla selamlıyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 Konuşmama başlarken İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuşmamızın 90. yılını kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve emeği geçen tüm halkımızı saygıyla ve minnetle anıyorum.

 Yine 1 Eylül dünya barış günümüzü savaşsız bir dünya istemiyle kutluyorum. Günümüzde Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihan Sulh” sözünün ne kadar doğru ve bu günlerde ne kadar ihtiyacımız olduğu ortadadır. Komşularımızla olan ilişkilerimiz kaygı verici düzeydedir ve biran önce barış ortamına dönmesini istiyoruz. Terörün hiçbir haklı nedeni yoktur. Terör bir insanlık suçudur. Yurdumuzdaki terörün biran önce sonlanması için herkes üstüne düşen görevi yapmalıdır.     

   Yargının siyasallaşmasından şiddetle kaçınılmalıdır, Yargıya hiçbir yerden müdahale yapılmamalıdır.  Yargının tam bağımsız olması, hukuk devletinin tüm kurallarının işlemesi ve hukukun üstünlüğünün başta Devlet olmak üzere, tüm kurumlar ve kişiler tarafından tam olarak kabul edilip sindirilmesi gerekmektedir. Tüm bireyler bu kuruma yürekten ve içtenlikle inanmalıdır.

 Yargımıza herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum, bu yargı tüm halkın yargısıdır, buna sahip çıkmak tüm halkın hak ve görevidir.

  Yargının kurucu unsuru olan SAVUNMA mesleğini yürüten biz AVUKATLAR yargı teşkilatı içinde hak ettiği yerini alamamaktadır. Çeşitli nedenler ile savunma hakkımız kısıtlanmaktadır. Avukat halkın yargılamadaki sesi ve temsilcisidir. Avukata yönelik her saldırı özünde yurttaşların hak arama özgürlüğüne yönelmektedir. Herkesçe kabul edilmektedir ki Adalet olmadan sağlıklı bir toplum düzeni kurulamaz, savunma olmadan da Adalet yerine getirilemez. Bilinmektedir ki Adil Yargılanma hakkının en temel güvencesi bağımsız savunmadır.  Biran önce Savunma, yargı teşkilatı içinde hak ettiği ve olması gerekin yerine kavuşmalıdır. Bu kazanım sadece mesleği icra eden bizlerin değil tüm halkın, toplumumuzun ve yargı teşkilatının yararınadır.

  Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddelerindeki hükümlerine rağmen Barolar tarafından açılan davalar husumet nedeni ile hukuka ve yasalara aykırı olarak reddedilerek barolar işlevsiz hale getirilmektedir.

  Avukatların ve savunmanın bir çok çözülmesi gereken sorunları ortada iken ve bu konuda herhangi bir çalışma yapılmazken, adil olmayan bir şekilde ve acil olarak Baroların delege yapısı ve seçimine yönelik kanun çalışması doğru değildir ve kaygı vericidir.  

  Her geçen gün yenileri eklenen ve sayılarını takip etmekte zorlandığımız sayıda Hukuk Fakültesi vardır ve yenilerinin açılmasına devam edilmektedir. Ülkenin gereksinimine göre bir planlama yapılım buna göre fakülte açılması ve öğrenci alımı planlanmalı. Tüm anabilim dallarında, yeterli eğitimi verecek sayıda öğretim elemanı olmayan alt yapısını ve üst yapısını oluşturmayan üniversitelere fakülte açma izni verilmemeli. Yine öğrenci alan fakültelerin yeterli düzeyde öğretim elamanları ile alt ve üst yapılarının ideal düzeye çıkarılması sağlanmalıdır. Bunun için gerekli önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır. Ülkemizde Hukuk eğiminin en iyi ve gereksinime yanıt verecek şekilde gerçekleşmesinin sağlanması gerekir.  

 Avukatlığa kabulde mutlaka sınav getirilmelidir, avukatlık stajı verimli ve nitelik bir şekilde yerine getirilmelidir.

 Toplumun her kesimindeki kişiler telefonlarının dinlendiğinden ve telefonla konuşmaktan korkar hale gelmiştir. Bu durum insan haklarına ve Anayasamıza aykırı olduğu gibi, bir korku toplumu yaratmak kimseye yarar getirmez akside hepimize büyük zarar vermektedir.  

 Kişilerin  suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya değin herkes suçsuz kabul edilmek zorundadır. Suçsuzluk karinesi, anayasamızın ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Basın, yayın ve toplum tarafından bu kurallara özen gösterilmelidir.

 Tutuklama müessesesi amacını aşıp, hüküm verilmeden kişileri cezalandırmaya dönüşmemelidir. Amacına uygun olarak uygulanmalı, Tutuklulukta geçebilecek en fazla süreler makul seviyeye çekilmeli bu tür davalar daha çabuk neticelendirilmeli.

 Olağan mahkemelerin dışında, olağanüstü mahkemelerin kurulması ve çalıştırılması demokrasi, insan hakları, kişi temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmesi nedeniyle doğru değildir.

 Temel hak ve özgürlüklerin yurdumuzda en üst düzeyde yaşatılabilmesi için konmuş olan kurallara, herkesin en ince ayrıntısına kadar uyması gerekmektedir.

 Anayasalar bir toplum sözleşmesidir, bir anayasa oluşturulurken Sadece bir kesimin veya çoğunluğu oluşturanların istediği değil, toplumda yaşayan tüm kesimler, tüm katmanlar kısacası herkes sayısal çoğunluğuna bakılmadan dikkate alınmalı. Anayasanın oluşmasında tüm halk söz sahibi olmalı, mevcut seçim kanununa göre tüm halkın temsil edilmediği bir yapı ile anaya yapılmamalı, adil bir şekilde yapılacak bir belirleme ile tüm halkın temsilcilerinin oluşturacağı bir yapı ile anayasa yapılmalıdır. Tüm kesimlerin birleştiği ortak bir uzlaşma sağlanmalı. Anayasa hükümleri; Demokrasi yönetimine uygun olarak Demokratik haklar getirmeli, kişi hak ve özgürlüklerinin en yüce değere ulaştırmalı, hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığı ilkelerini Demokrasi yönetimlerindeki kurallara uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

 Birçok sorunumuzun temel çözümü; öncelikle parti içi demokrasinin tam işler hale gelmesinin ve seçimlerdeki barajın kaldırılarak tüm halkın adil bir şekilde Mecliste temsil edilmesi sağlanmasından geçmektedir.  

 Yurdumuzda Hukukun Üstünlüğünün ve Yargı Bağımsızlığının tüm kural ve kurumları ile köklü bir şekilde işler hale gelmesi dileği ve istemiyle, Yeni Adli Yılın Yurdumuza, Halkımıza, Adliyemize ve Tüm Hukukçulara yararlı olmasını ve iyilikler getirmesini dilerim.

 Yurdumuzda herkesin gönül ve vicdan rahatlığı ile kabul ettiği adaleti oluşturmak ve  adalet dolu yıllar geçirmek dileği ile,

 Sevgi ve saygılarımı sunarım. 03.09.2012

         Av. Rıza ALBAY
        Uşak Baro Başkanı

20.01.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.