GENİŞLETİLMİŞ EGE ve MARMARA BÖLGELERİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 01 EKİM 2011
Tarih: 30.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 1827

GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BÖLGELERİ
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
01 EKİM 2011

Bizler aşağıda imzaları bulunan Ege ve Marmara Bölgeleri Baro Başkanları olarak, oy birliği ile, aşağıdaki hususları kamu oyu ile paylaşma gereksinimini duyuyoruz:

1. Avukatlık Kanunu taslağı, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar tarafından hazırlanmalıdır.

2. Avukatları öteden beri yargısal sürecin dışına iten ve avukatı, yargının kurucu unsur değil, bir engel olarak gören anlayış ve uygulamalar, giderek daha tehlikeli bir hal almaktadır. Bu zihniyetin en çarpıcı örneklerinden biri, adliyelerde avukata kapalı, hâkim ve savcıya açık alanlar yaratılmaya başlanmasıdır. Avukatın adliyeye girişini dahi sınırlamaya çalışan anlayışı şiddetle reddediyoruz.  

3. UYAP sisteminin yargının kurucu unsuru olan avukatlara paralı hale getirilme teşebbüsleri, doğrudan bireyin adalete ulaşma hakkının sınırlanması sonucunu doğuracaktır. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez.

4. Avukatların dosyaya erişim ve suret alma hakkını kısıtlayan kanun ve uygulamalar, adil yargılanma hakkını inkâr etmektedir.

5. Avukatların meslek alanını daraltan girişimlerden vazgeçilmeli, koruyucu-zorunlu avukatlık hizmetleri alanı genişletilmelidir.

6. Anayasa çalışmaları sırasında özellikle özgür ve bağımsız savunma, anayasanın yargı bölümünde yer almalıdır.

7. Yargı bağımsızlığının, avukatın ve baroların bağımsızlığı da sağlanmak suretiyle var olabileceğini, yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını herkesin anlamasını istiyoruz.

8. Akademik yeterlilikten yoksun hukuk fakültelerinin açılmasına son verilmesini, meslekte kalitenin sağlanmasını teminen, avukatlık stajının ve avukatlığa kabulün bir standarda bağlanması ve Anayasa Mahkemesinin gerekçesi doğrultusunda avukatlık mesleğine girişte sınav uygulaması derhal başlatılmalıdır.    

9. Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş olan özel soruşturma ve yargılama usulleri savunma hakkını ve adil yargılanma hakkını yok etmekte; bireyi, devlet karşısında çaresiz bırakmaktadır. Demokratik bir hukuk devletinde bu durum kabul edilemez. Bu nedenle özel yetkili savcılık ve mahkemeler kaldırılmalıdır.

Avukat, yargının kurucu unsurudur. Avukatı, dolayısıyla bağımsız savunmayı dışlayan kanun, karar ve uygulamalara karşı savunmadan kaynaklanan meşru ve demokratik gücümüzü kullanmaya, bundan önce olduğu gibi, bugün de kararlı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Av.Metin Feyzioğlu
Ankara Baro Başkanı     Av. Sümer GERMEN
   Aydın Baro Başkanı  
Av.Yaşar Meyvacı
Balıkesir Baro Başkanı
     
Av.Yusuf ÇİFTÇİ
Burdur Baro Başkanı   Av. Tülay ÖMERCİOĞLU
   Çanakkale Baro Başkanı
Av.A.Cengiz Kılıç
Denizli Barosu Saymanı
     
Av.Ahmet ULUDAĞ
Edirne Baro Başkanı 

Av.Rıza ÖZTEKİN
Eskişehir Baro Başkanı

Av.Mehmet Durakoğlu
İstanbul Baro Bşk.Yrd.
     
Av.Ercan Demir
İzmir Barosu Bşk.Yrd.

Av.M Tamer SOLAKOĞLU
Kocaeli Baro Başkanı 

Av.Sabit ÖZDAĞLAR
Kütahya Baro Başkanı
     
Av.Fadıl ÜNAL
Manisa Baro Başkanı
 
Av. Mustafa İlker GÜRKAN
Muğla Baro Başkanı

Av.Ahmet Müsellem GÖRGÜN
Tekirdağ Baro Başkanı 
     
Av.Rıza ALBAY
Uşak Baro Başkanı 

24.03.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.