BAŞKANIMIZIN 04.02.2011 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 3.02.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 1379

BASIN AÇIKLAMASI

Dört günlük bir çalışma sonucu oluşan 19 maddelik DEMOKRASİ ve HUKUK DEVLETİ İÇİN KAMUOYUNA DUYURU: ÇOK GEÇ OLMADAN! başlıklı basın açıklamasına Uşak Barosu Başkanı olarak Uşak Barosu adına imza koydum.

04.02.2011 tarihinde Yargı Reformunu destekliyoruz başlıklı İMZASIZ basın açıklaması yapılmıştır.

Söz konusu basın açıklamasında “ ……..  şunu da özellikle belirtmez isteriz ki açıklamayı yapan yirmi dört baro başkanından bir olan Uşak Barosu Başkanının bu açıklamadaki imzası SADECE KENDİNİ bağlamaktadır. Bu görüş baromuzun tüm üyelerinin ortak görüşü olmadığı gibi Uşak Barosu Yönetim Kurulunun görüşü dahi değildir…….”

 Avukatlık Kanununun 76. maddesi : “ Barolar; Avukatlık mesleğini geliştirmek, ……. hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. …………….” Denilmektedir.

 Avukatlık Kanununun 79. maddesi Baroların organları şunlardır. “ ….. Baro Başkanlığı, ….” Denilmektedir.

 Avukatlık Kanununun 97. maddesinde:  “ Baro Başkanının görevleri şunlardır:

 1- Baroyu temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ,……………” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen yasa hükümlerinden anlaşılacağı gibi Baroyu temsil etmek Baro Başkanının görevidir. Yine 76. maddede belirtildiği gibi hukukun üstünlüğünü, savunmaya yönelik çalışmalar yapmak Baroların görevlerindendir.

Söz konusu bildiriye Uşak Barosu Başkanı Av. Rıza ALBAY olarak yasadan kaynaklanan görevimi ve sorumluluğumu yerine getirmek için Hukukla ilgili yapılacak olan düzenleme konusunda düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak için söz konusu bildiriye diğer 23 değerli Baro Başkanları ile birlikte Uşak Barosu adına Uşak Barosu Başkanı olarak imzaladım.

 Kamuoyuna saygıyla sunulur.04.02.2011

         Av. Rıza ALBAY
         Uşak Barosu Başkanı 

24.03.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.