HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI
Tarih: 6.12.2011 22:00:00| Okunma Sayısı: 1453

 


Giden Evrak No : 2011000929                                                                                          Tarih:  29/11/ 2011

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                  ANKARA


  İlgi : A.01.1.ADK.0.00.00-130.04/26547 sayılı 31.10.2011 tarihli yazı.


    İlgi yazı ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının, hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine yenileme yoluyla sunulduğunu. 1/486 esas numarası ile işlem gören Tasarının yakında Komisyonda görüşmeye başlayacağını; Tasarı hakkındaki görüş ve önerilerimizi bildirmemiz istenmektedir.

    Söz konusu tasarı ile ilgili olarak daha önceden Uşak Barosu üyelerinin görüşlerini almak için toplantı yaptık ve üyelerimizin görüşlerini aldık. Baromuzun görüşlerini Barolar Birliğinde söz konusu yasa tasarısı ile ilgili yapılan toplantıda dile getirmiştik.

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI
İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ:

    Anayasamızın Egemenlik başlıklı 6. maddesi :

    “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

   Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

   Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” Denilmektedir.     

     Anayasamızın Yargı yetkisi başlıklı 9. maddesi :

 “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına  bağımsız mahkemelerce kullanılır.” Denilmektedir.

   Söz konusu tasarının yasalaşması ile Anayasanın 6. ve 9. maddesi ihlal edilecektir.

   Bir Devletin temel unsurlarından olan EGEMENLİK HAKKI ve egemenliğin özünü oluşturan YARGI YETKİSİ bu tasarının yasalaşması ile ciddi bir şekilde zedelenmeye uğrayacak ve zarar görecektir.
 
   Söz konusu tasarının yasalaşması ile yargı teşkilatının dışında, ayrı bir örgütlenme ile başka bir yargı teşkilatı kurularak, ülkemizde iki ayrı yargı teşkilatı ortaya çıkacak olup bu toplum içerisinde ayrılıkların oluşmasına neden olabilir.

    Söz konusu tasarının yasalaşması ile hukuk eğitimi almamış, yani hukukçu olmayan kişiler; Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlık ile ilgili bir belge düzenleyecek ve bu belge ilam niteliğinde kabul edilecek, bu durum yargı yetkisinin yargıç olmayanlara devrini doğurur ki bu durum Türk yargısına zarar vereceği gibi tarafların büyük hukuki kayıplarına neden olmasına yol açabilir.

    Bu tasarının yasalaşması ile devletin görevi olan adalet dağıtma ve adaleti devletin temeli sayan bir anlayıştan ayrılarak, Yargı diğer kurumlar gibi özelleştirilmiş olacak. Bu durum Egemenlik ilkesine zarar verir.

   Yargının temel prensibi olan aleniyet ilkesi ortadan kalkacaktır.

   Söz konusu tasarının yasalaşması halinde; örtülü olarak ülkemizdeki bazı grupların, cemaatlerin, yasal veya yasa dışı örgütlerin, aşiretlerin v.b. gibi toplulukların kendi yargı sistemini oluşturma tehlikesi ortaya çıkar. Bu durumda halkımızın kendi arasında bölünmelerine ve ayrılmalarına neden olur. Vatandaşlar arasındaki yargı önündeki eşitliği ortadan kaldırır.

   Mevcut uygulamada; ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, uzlaşma olasılığı ve şartları var ise, resmi arabulucuya gereksinim olmadan uyuşmazlık daha avukat bürolarına intikal etmeden veya avukat bürolarına intikal etse bile Yargıya intikal etmeden veya Yargıya intikal etse bile kararın kesinleşme anına kadar hatta alacakla ilgili uyuşmazlıklarda infaz anına kadar uzlaşma yolu ile çözüme kavuşmaktadır. Buna engel bir yasa hükmü yoktur aksine Avukatlık Yasasında, HMK’da ve diğer yasalarımızda bunun uygulanmasını sağlayan hükümler vardır. Mevcut uygulamayı destekleyici ve gelişmesini sağlayıcı yöntemlerin geliştirilmesi yeterli ve daha doğru olacaktır.

   Kısacası yukarıda açıkladığımız nedenlerle mevcut yasa tasarısının yasalaşmasını doğru bulmuyoruz ve yasalaşması halinde Devlet yapımız ve yargı sistemimiz büyük zarar görecektir.

Saygılarımızla.

                                                                                                               Av. Rıza ALBAY
                                                                                                             Uşak Baro Başkanı

24.10.2018

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.