EGE BÖLGE BAROLARININ YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ
Tarih: 28.12.2011 22:00:00| Okunma Sayısı: 1610

Sayın Cemil ÇİÇEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

ANKARA

Sayın Başkan;

Barolarımızın şahsınıza içten bir saygı ve sempati duyduğunu öncelikle ve özellikle ifade etmek isteriz.

Bizlere gönderdiğiniz birer yazı ile yeni anayasa çalışmalarına katkı sunmamızı istiyorsunuz.

Sayın Başkan,

TBMM, Ulusumuzun Cumhuriyet tacının en değerli mücevheridir. Bunun bilincindeyiz ve ısrarla ifade etmeye devam ediyoruz.

Bilindiği gibi Anayasalar, Temel Hak ve Özgürlükler alanında, yurttaşları koruyan ve güvence altına alan üst hukuk normları, temel belgelerdir.

Öte yandan; şu an 8 milletvekilimiz tutukludur. Yasa yapma görevlerini ifa edememektedirler.

Sorun şudur: Bu günkü yapısıyla kendi üyelerinin temel hak ve özgürlüklerini koruyamayan, görevlerini ifa etmesini sağlayamayan bir Meclis, biz yurttaşların hak ve özgürlüklerini nasıl koruyacaktır? Gerçekten bizleri koruyacak, hak ve özgürlüklerimizi güvence altına alacak bir anayasa yapabilir mi?

Anayasa yapmak yetkisine sahip olan irade - şu an - eksiktir. Çünkü Anayasa yapacak olanlar, yani milletvekilleri hapistedir. Varsayalım ki 6 oy’a ihtiyaç olan bir nisap durumunda Milli İradenin temsilcileri kısmen “hak mahrumiyetine çarptırıldıkları” için milletin iradesi başka yollarla engellenmiş olacaktır.

Böyle bir durumda, korkarız ki, Milletvekilleri hapiste olan bir meclisin Anayasa yapacak meşruiyeti tartışmalı hale gelebilecektir.

Bu nedenle görüşlerimizi bildirmemiz yönündeki yüksek nezaketinize teşekkür ederken, yeniden bir görüş bildiriminde bulunmanın yararlı olacağına inanmadığımızı, gerçekçi bulmadığımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Sayın Başkan,

Yine de bizden bir görüş istiyorsanız: Yüce TBMM nin tüzel kişiliğine ve şahsınıza duyduğumuz saygının bir ifadesi olarak şunu bilgilerinize sunarız; TBB ve Barolarımız birer kurumdur. Bizler birer kurum olarak gerek 2001 de, gerek redakte ederek 2007 de “T.C. Anayasa önerisi” hazırladık ve kamuoyuna sunduk. Kurumların görüşlerinin yöneticileriyle beraber değişmeyeceği bilinmektedir. Bütün çalışmalarınızda bu öneriyi temel alabilirsiniz.

Saygılarımızla. 29.12.2011

 

Av. Sümer GERMEN         Av. Yaşar MEYVACI             Av. Müjdat İLHAN

Aydın Barosu Başkanı     Balıkesir Barosu Başkanı     Denizli Barosu Başkanı

 

Av.Fadıl ÜNAL                      Av.Mustafa İlker GÜRKAN        Av. Rıza ALBAY

Manisa Barosu Başkanı     Muğla Barosu Başkanı            Uşak Barosu Başkanı

20.01.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.