EGE ve MARMARA BÖLGESİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Tarih: 22.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 1949

EGE VE MARMARA BÖLGESİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

21.01.2012 tarihinde Denizli Barosu’nun ev sahipliğinde bir araya gelen ve aşağıda imzaları bulunan Ege ve Marmara Baroları aşağıdaki hususların meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması gerekli görmüşlerdir.

1.        Bir savunma mesleği olan Avukatlık, vatandaşın hak ve hukukunun savunulması, adaletin sağlanması bakımından vazgeçilmez öneme sahiptir. Dolayısıyla bu alanda yapılacak değişiklikler sadece Avukatları değil vatandaşları da yakından ilgilendirmektedir. Bu konuda 07.12.2011 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıda belirtilen hususları tekrarlamakla birlikte yapılacak değişikliklerin kazanılmış hakları koruyan, daha geliştiren Baroların toplumsal rolünü daha da güçlendiren sınırlı değişiklikler şeklinde yapılması gerekliliğini bir kez daha teyid etmekte ve Türkiye Barolar Birliği’ni bu konuda ivedilikle gerekli çalışmayı tamamlayarak ilgili taslağı Baroların görüşlerine sunmaya davet etmekteyiz.

2.      Adalet sadece ihtilafların biran önce çözülmesi, iş yükü ve dosya sayısı olarak görülemez. Salt dosya sayısını azaltma kaygısı ve yargıyı hızlandırma varsayımıyla yapılmak istenen düzenlemelerin çok daha büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çekmek isteriz. Bu çerçevede Barolara danışılmadan onların görüşü ve desteği alınmadan hazırlanan ‘yargı paketlerinin’ bir yarar sağlamayacağı, aksine yeni birtakım sorunlar yaratabileceği dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda son açıklanan paketin bir reform olmadığı, aceleye getirilmiş ve özensiz hazırlanmış, sistematikten yoksun bir yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu paketin hükümleri, uygulama mevkiindeki hukukçulara, Barolara bildirilmeksizin ve onların görüşleri alınmaksızın doğrudan kamuoyuna açıklanmasının da doğru bulmuyoruz. Baroların görüş ve desteği alındıktan sonra bunların kanunlaştırılması herkesin yararına olacaktır.

3.      Türkiye’nin sosyal yapısı dikkate alınmaksızın getirilmek istenen ‘arabuluculuk’ sisteminin vatandaşın hak ve hukuku bakımından büyük sakıncalar doğurabileceği, yargı birliğini ve bütünlüğünü bozacağı, adalete yabancı birtakım güçleri, asla olmamaları gereken bu alana dahil edeceği, hiçbir fayda sağlamayacağı açık olmakla bu tasarı derhal geri çekilmeli, bunun yerine Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesine işlerlik kazandırılmalı ve gerçek anlamda bir yargı reformu yapılmalıdır.

4.      İcra İflas ve Çek Yasası alanında basına yansıyan değişiklik tasarısının alacaklıları mağdur edeceği, alacağın tahsilini son derece zorlaştıracağı hatta imkansız hale getireceği dikkate alındığında, bu alanın mafya ve benzeri yapılar tarafından doldurulabileceği, ekonomik ve ticari hayata büyük zararlar vereceği ciddi bir endişe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Baroların da görüşü alınarak bu hususlar yeniden gözden geçirilmelidir.

5.      Son dönemlerde gittikçe artan savunmaya yönelik birtakım saldırılar ve kısıtlamalar, baskılar kaygı uyandırmaktadır. Bu çerçevede meslektaşlarımıza sadece savunma görevini yapmaları nedeniyle yöneltilen her türlü saldırı baskı ve kısıtlamaları, bu çerçevedeki gözaltı ve tutuklamaları kabul edilemez bulmaktayız.

6.      Devlet Sırrı Yasası, Terörün Finansmanı Yasası gibi hak ve özgürlükleri yakından ilgilendiren önemli kanunların aceleye getirilmeden ve mutlaka baroların görüş ve desteği alınarak, özgürlüklerin özüne zarar vermeyecek ve muğlak ifadelerle özgürlükleri kısıtlamayacak şekilde hazırlanması gerekir.

7.      Bütün yaşamını bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine adamış gerçek bir kahraman olan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı sevgi ve rahmetle anmaktayız.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av.Turgay Şahin                 Av.Sümer Germen                    AvYaşar Meyvacı

Afyon Barosu Başkanı    Aydın Barosu Başkanı                    Balıkesir Barosu Başkanı

 

Av.Zekeriya Birkan             Av.Tülay Ömercioğlu               Av.Müjdat İlhan

Bursa Barosu Başkanı    Çanakkale Barosu Başkanı    Denizli Barosu Başkanı

 

Av.Ahmet Uludağ           Doç.Dr.Av.Ümit Kocasakal             Av.Sema Pekdaş

Edirne Barosu Başkanı  İstanbul Barosu Başkanı             İzmir Barosu Başkanı

 

 Av.Harun Saygılı                  Av.Fadıl Ünal                         Av.İlker Gürkan

Kırklareli Barosu Başkanı  Manisa Barosu Başkanı           Muğla Barosu Başkanı

 

Av.A.Müsellem Görgün           Av.Rıza Albay                 Av.Cevdet Bekler

Tekirdağ Barosu Başkanı      Uşak Barosu Başkanı     Yalova Barosu Başkanı

24.03.2019

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.